Styrelsen väljs på årsmötet 30/3

Ordförande

  • Fia Sjöstrand 

Ledamöter

  • Katarina Liwbom
  • Claes-Göran Åhlander
  • Erik Jarl
  • Ali Al-Saqr

Revisor

  • Helena Fälton Björkman, Advice Revision

För att kontakta styrelsen i Öppna Kanalen Kronoberg, maila info@okkron.se

Tillbaka till årsmöteshandlingar