INFORMATIONSDELNING MELLAN SOCIALTJÄNST OCH POLIS, BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE MED BARN OCH UNGA.

Narkotikakonferens 2021 - Informationsdelning Mellan socialtjänst och Polis, Brottsförebyggande arbete med barn och unga

av: Länsstyrelsen i Kronobergs län 1 år 7 månader sedan Programlängd: 0:27:28
Narkotikakonferens med fokus på samverkan och sekretess.

INFORMATIONSDELNING MELLAN SOCIALTJÄNST OCH POLIS I BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE MED BARN OCH UNGA
Anna Gavanas, Utredare, BRÅ
Henrik Angerbrandt, Brottsförebyggande rådet

Vilka är förutsättningarna för informationsdelning mellan polis och socialtjänst, i det brottsförebyggande arbetet kring barn och unga under 21 år? Hur kan denna informationsdelning förbättras? Utifrån en nyligen publicerad rapport från Brå belyser denna presentation möjligheter och begränsningar vid informationsdelning i samband med brottsförebyggande arbete. Först presenteras sammanhang och scenarier för informationsdelning, samt kännedom och tolkningar av sekretesslagstiftningen. Slutligen diskuteras problem, strategier och förändringsbehov, samt avvägningar mellan integritet och effektivitet.