KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR DET BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETET

Narkotikakonferens 2021 - Kommunernas Ansvar För Det Brottsförebyggande Arbetet

av: Länsstyrelsen i Kronobergs län 1 år 7 månader sedan Programlängd: 0:22:54
KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR DET BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETET
Ann-Sofie Hermansson, Särskild utredare, Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar

Hur ska en lagstiftning om kommunernas brottsförebyggande ansvar konstrueras för att bli användbar i både Bjurholm och Stockholm?