SAMVERKAN – PÅ VEMS VILLKOR?

Narkotikakonferens 2021 - Samverkan – På Vems Villkor?

av: Länsstyrelsen i Kronobergs län 1 år 7 månader sedan Programlängd: 0:30:13
SAMVERKAN – PÅ VEMS VILLKOR?
Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin, Verdandi

Ann-Mari pratar utifrån ”vitbok” möten med människor – en socialtjänst för människors bästa. Där man låtit enskilda beskriva hur de upplevt möten med socialtjänsten men också med andra myndigheter och organisationer.

Genom brukarstyrda brukarrevisioner har man också fått en bred kunskap om hur alla pratar om samverkan men där det sällan blir någon ”verkstad” utifrån den enskildes perspektiv.