SOCIALA INSATSGRUPPER. RISK – BEHOV - MOTTAGLIGHET

Narkotikakonferens 2021 - Sociala Insatsgrupper, Risk - Behov - Mottaglighet

av: Länsstyrelsen i Kronobergs län Programlängd: 0:38:28
SOCIALA INSATSGRUPPER. RISK – BEHOV - MOTTAGLIGHET
Johanna Sollerman, strateg för det brottsförebyggande arbetet, Örebro kommun

Samverkan för ungdomar i hög risk för att hamna i livsstilskriminalitet. Vinster och utmaningar och varför arbeta enligt principerna Risk, Behov Mottaglighet. I Örebro har vi arbetat med samverkan kring målgruppen hög risk för livsstilskriminalitet sedan 2012. Vad har vi lärt oss, vad ser vi för utmaningar och vad behövs för fortsatt och förbättrat arbete? Och hur passar arbetet in i en kommuns övergripande Brottsförebyggande arbete och strategi?