11. Avslutning, Sammanfattning av årets narkotikakonferens, 31 maj 2022 (SYNTOLKAT)

Narkotikakonferens 2022 - Sammanfattning av årets narkotikakonferens

av: Länsstyrelsen i Kronobergs län 1 år 1 månad sedan Programlängd: 0:02:18
Talare: Alexander Mårtensson, Länsstyrelsen i Hallands Län
Anordnare: Länsstyrelsen i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län

Tillgången till narkotika har ökat regionalt och finns numera att tillgå i de flesta svenska län.
Även narkotikaanvändningen har blivit jämnare spridd över landet och det finns inga stora skillnader mellan storstadsregioner övriga regioner.
Årets konferens kommer ge en bild av hur narkotikaanvändandet ser ut i Sydsverige, samthur vi kan arbeta narkotikaförebyggande utifrån olika arenor och insatser.

Länsstyrelserna i Syd tillsammans med Polismyndigheten och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bjuder in till en kunskapshöjande konferens med fokus på narkotika i lokalsamhället. Konferensen är den fjärde som genomförs. Tidigare konferenser har fokuserat på lägesbild, förebyggande arbete, tidig upptäckt samt samverkan och sekretess.

Ta chansen att se södra Sveriges största konferens om narkotika. Bland annat presenterar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sin rapport om narkotikamarknader - en studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare. Skillnader i narkotikavändning utifrån socioekonomi och kön kommer även presenteras genom Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) samt Polismyndigheten. Vi kommer även få ta del av regionala exempel på hur man kan arbetanarkotikaförebyggande utifrån en lokal kontext.

Inspelad i Växjö Konserthus den 31 maj 2022.

Medverkande

Alexander Mårtensson