Direktmöte Östra lugnet 2017

Direktmöte Östra lugnet 2017

av: Växjö kommun 4 år 3 månader sedan Programlängd: 1:28:26
Direktmöte på Östra lugnet i Växjö. På mötet kan alla som bor och verkar i och omkring Östra lugnet komma och ställa frågor och komma med synpunkter till kommunens politiker och tjänstepersoner.

Information om:
Skola och förskola – information från Ann-Christin Nielsen, områdeschef och Klas Persson, rektor på Östra Lugnets skola
Trygghet i och omkring våra skolor - Scott Goodwin, kommunpolis och Peter Estling, från förvaltningen arbete och välfärd, informerar om hur polisen och kommunen arbetar
Trafik och gator – trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg informerar
Mätning av radon – Helene Gårdebrink från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen berättar om vad radon är och ger information om hur man mäter med mera.
Vård och omsorg – omsorgsförvaltningens chef Ewa Ekman informerar om bland annat Evelids boende
Öppen frågestund – ställ en fråga till tjänstepersoner och politiker från olika delar av kommunens verksamheter