Styrelsen för 2017 består av följande personer:

Presidie

  • Johan Mångård, ordförande
  • Daniel Westergren, kassör

Ledamöter

  • Håkan Sandström
  • Ingrid Bressler
  • Lena Janlöv
  • Medina Islami

Ersättare

  • Annica Jönsson
  • Per Kernell Knutsson

Revisor

  • Björn Gullander