Styrelsen i Föreningen Öppna Kanalen Växjö består idag av:

Avdi Islami, ordförande

Daniel Westergren, kassör

Ismail Abuhelal, ledamot

Albana Islam Islami, ledamot

Medina Islami, ledamot

För att komma i kontakt med någon ur styrelsen, skicka mail till: Info@okv.se