Styrelsen för 2017 består av följande personer:

Presidie

 • Johan Mångård, ordförande
 • Aleksa Pajovic, kassör

Ledamöter

 • Håkan Sandström
 • Ingrid Bressler
 • Lena Janlöv
 • Kim Lindstedt
 • Medina Islami

Ersättare

 • Annica Jönsson
 • Per Kernell Knutsson

Revisorer

 • Lennart Värmby, ordinarie
 • Björn Gullander, suppleant