Öppna Kanalen Kronoberg kan ibland erbjuda utbildningar som våra medlemmar kan delta i till självkostnadspris. Detta kan vara både grundkurser och fördjupningskurser inom områden som kamerahantering, redigering, studio, ljud, ljus med mera inom mediabranchen.

Tidigare utbildningar:

  • Video för nybörjare (NBV)
  • Videoredigering med Adobe Premiere Pro - grundkurs (NBV)

Öppna Kanalen Kronoberg kan specialanpassa kurser efter önskemål från våra medlemmar.

För information, kontakta info@okv.se eller 0470-322 600