VAL 2018: Vilka lösningar har Centerpartiet? Toppkandidaterna till Regionfullmäktige! Avsnitt 2

Vilka lösningar har Centerpartiet? Toppkandidaterna till Regionfullmäktige! Avsnitt 2

av: Centerpartiet 3 år 9 månader sedan Programlängd: 0:29:01
Båttur med ångaren Thor med miljö, grön energi, skog, vatten och politik i fokus!
Utfrågning av Centerpartiets toppkandidater till region/landsting inför valet 2018.

Moderator:
Thomas Karlsson, näringslivschef Växjö
Kandidater:
Carina Bengtsson samt Sven Sunesson, Britt-Louise Berndtsson, Carina
Bengtsson, Patrik Davidsson och Golnoush Lundén Keshavarzi.

Medverkande

Carina Bengtsson
Sven Sunesson
Britt-Louise Berndtsson
Patrik Davidsson
Golnoush Lundén Keshavarzi
Thomas Karlsson

Produktionsteam

Dennis Jönsson