torsdag, februari 21, 2019

08:00
ÖKV Fredag - Intervju med Kristina Bingström / av Öppna Kanalen Växjö
Kristina Bingström, ny chefredaktör och verksamhetsansvarig på Smålandsposten, intervjuas av Berne Persson. Kristina Bingström blev chefredaktör i februari 2019.
08:10
Fortbildningsveckan 2018 - Progressiv och feminist moské och kyrka, del 2 / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Spränger den kärlek som är religionens kärna gränser? Är tro en kraft för fred och försoning? Kan en meningsfull dialog mellan olika religioner bygga på en gemensam strävan efter förändring? Vilken roll har normkritiken i olika religiösa sammanhang? Är kvinnorna islams framtid? Är de framtiden för kristen tro? Vi inbjuds att delta i ett samtal med Sherin Khankan och Lisa Vinsander. Sherin Khankan är Imam vid Mariammoskén i Köpenhamn, kognitiv psykoterapeut, religionssociolog, aktivist och författare. Lisa Vinsander är studentpräst i Lund.
09:15
Fortbildningsveckan 2018 - Progressiv och feminist moské och kyrka, del 4 / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Spränger den kärlek som är religionens kärna gränser? Är tro en kraft för fred och försoning? Kan en meningsfull dialog mellan olika religioner bygga på en gemensam strävan efter förändring? Vilken roll har normkritiken i olika religiösa sammanhang? Är kvinnorna islams framtid? Är de framtiden för kristen tro? Vi inbjuds att delta i ett samtal med Rebecca Lillian, Lisa Visander och Sherin Khankan.
12:00
ÖKV Fredag - Intervju med Kristina Bingström / av Öppna Kanalen Växjö
Kristina Bingström, ny chefredaktör och verksamhetsansvarig på Smålandsposten, intervjuas av Berne Persson. Kristina Bingström blev chefredaktör i februari 2019.
12:10
Fortbildningsveckan 2018 - Progressiv och feminist moské och kyrka, del 2 / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Spränger den kärlek som är religionens kärna gränser? Är tro en kraft för fred och försoning? Kan en meningsfull dialog mellan olika religioner bygga på en gemensam strävan efter förändring? Vilken roll har normkritiken i olika religiösa sammanhang? Är kvinnorna islams framtid? Är de framtiden för kristen tro? Vi inbjuds att delta i ett samtal med Sherin Khankan och Lisa Vinsander. Sherin Khankan är Imam vid Mariammoskén i Köpenhamn, kognitiv psykoterapeut, religionssociolog, aktivist och författare. Lisa Vinsander är studentpräst i Lund.
13:15
Fortbildningsveckan 2018 - Progressiv och feminist moské och kyrka, del 4 / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Spränger den kärlek som är religionens kärna gränser? Är tro en kraft för fred och försoning? Kan en meningsfull dialog mellan olika religioner bygga på en gemensam strävan efter förändring? Vilken roll har normkritiken i olika religiösa sammanhang? Är kvinnorna islams framtid? Är de framtiden för kristen tro? Vi inbjuds att delta i ett samtal med Rebecca Lillian, Lisa Visander och Sherin Khankan.
18:00
ÖKV Fredag - Intervju med Kristina Bingström / av Öppna Kanalen Växjö
Kristina Bingström, ny chefredaktör och verksamhetsansvarig på Smålandsposten, intervjuas av Berne Persson. Kristina Bingström blev chefredaktör i februari 2019.
18:10
Fortbildningsveckan 2018 - Progressiv och feminist moské och kyrka, del 2 / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Spränger den kärlek som är religionens kärna gränser? Är tro en kraft för fred och försoning? Kan en meningsfull dialog mellan olika religioner bygga på en gemensam strävan efter förändring? Vilken roll har normkritiken i olika religiösa sammanhang? Är kvinnorna islams framtid? Är de framtiden för kristen tro? Vi inbjuds att delta i ett samtal med Sherin Khankan och Lisa Vinsander. Sherin Khankan är Imam vid Mariammoskén i Köpenhamn, kognitiv psykoterapeut, religionssociolog, aktivist och författare. Lisa Vinsander är studentpräst i Lund.
19:15
Fortbildningsveckan 2018 - Progressiv och feminist moské och kyrka, del 4 / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Spränger den kärlek som är religionens kärna gränser? Är tro en kraft för fred och försoning? Kan en meningsfull dialog mellan olika religioner bygga på en gemensam strävan efter förändring? Vilken roll har normkritiken i olika religiösa sammanhang? Är kvinnorna islams framtid? Är de framtiden för kristen tro? Vi inbjuds att delta i ett samtal med Rebecca Lillian, Lisa Visander och Sherin Khankan.
20:00
ÖKV Fredag - Intervju med Kristina Bingström / av Öppna Kanalen Växjö
Kristina Bingström, ny chefredaktör och verksamhetsansvarig på Smålandsposten, intervjuas av Berne Persson. Kristina Bingström blev chefredaktör i februari 2019.
20:10
Fortbildningsveckan 2018 - Progressiv och feminist moské och kyrka, del 2 / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Spränger den kärlek som är religionens kärna gränser? Är tro en kraft för fred och försoning? Kan en meningsfull dialog mellan olika religioner bygga på en gemensam strävan efter förändring? Vilken roll har normkritiken i olika religiösa sammanhang? Är kvinnorna islams framtid? Är de framtiden för kristen tro? Vi inbjuds att delta i ett samtal med Sherin Khankan och Lisa Vinsander. Sherin Khankan är Imam vid Mariammoskén i Köpenhamn, kognitiv psykoterapeut, religionssociolog, aktivist och författare. Lisa Vinsander är studentpräst i Lund.
21:15
Fortbildningsveckan 2018 - Progressiv och feminist moské och kyrka, del 4 / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Spränger den kärlek som är religionens kärna gränser? Är tro en kraft för fred och försoning? Kan en meningsfull dialog mellan olika religioner bygga på en gemensam strävan efter förändring? Vilken roll har normkritiken i olika religiösa sammanhang? Är kvinnorna islams framtid? Är de framtiden för kristen tro? Vi inbjuds att delta i ett samtal med Rebecca Lillian, Lisa Visander och Sherin Khankan.
22:00
ÖKV Fredag - Intervju med Kristina Bingström / av Öppna Kanalen Växjö
Kristina Bingström, ny chefredaktör och verksamhetsansvarig på Smålandsposten, intervjuas av Berne Persson. Kristina Bingström blev chefredaktör i februari 2019.
22:10
Fortbildningsveckan 2018 - Progressiv och feminist moské och kyrka, del 2 / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Spränger den kärlek som är religionens kärna gränser? Är tro en kraft för fred och försoning? Kan en meningsfull dialog mellan olika religioner bygga på en gemensam strävan efter förändring? Vilken roll har normkritiken i olika religiösa sammanhang? Är kvinnorna islams framtid? Är de framtiden för kristen tro? Vi inbjuds att delta i ett samtal med Sherin Khankan och Lisa Vinsander. Sherin Khankan är Imam vid Mariammoskén i Köpenhamn, kognitiv psykoterapeut, religionssociolog, aktivist och författare. Lisa Vinsander är studentpräst i Lund.
23:15
Fortbildningsveckan 2018 - Progressiv och feminist moské och kyrka, del 4 / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Spränger den kärlek som är religionens kärna gränser? Är tro en kraft för fred och försoning? Kan en meningsfull dialog mellan olika religioner bygga på en gemensam strävan efter förändring? Vilken roll har normkritiken i olika religiösa sammanhang? Är kvinnorna islams framtid? Är de framtiden för kristen tro? Vi inbjuds att delta i ett samtal med Rebecca Lillian, Lisa Visander och Sherin Khankan.