lördag, april 20, 2019

08:00
Pianokonsert med Marly Azevedo Andersson och elever under Kulturnatten 2018 / av Fristående filmare
Pianokonsert med Marly Azevedo Andersson och hennes elever på Palladium Kulturnatten 2018
08:35
Fortbildningsveckan 2018 - Inspiration: Att analysera tidens tecken / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Med utgångspunkt i mässans tema samtalar Magdalena Widmark och Mikael Kurkiala om Svenska kyrkan i samtid och framtid. Fokus ligger på medmänniskorna, som idag lever i en situation där många upplever en gnagande känsla av meningslöshet samtidigt som mångas kunskaper om vad kyrkan gör och kristen tro innebär blir allt svagare. Hur kan vi räcka evangelium i vår tid?
09:15
Fortbildningsveckan 2018 - Progressiv och feminist moské och kyrka, del 4 / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Spränger den kärlek som är religionens kärna gränser? Är tro en kraft för fred och försoning? Kan en meningsfull dialog mellan olika religioner bygga på en gemensam strävan efter förändring? Vilken roll har normkritiken i olika religiösa sammanhang? Är kvinnorna islams framtid? Är de framtiden för kristen tro? Vi inbjuds att delta i ett samtal med Rebecca Lillian, Lisa Visander och Sherin Khankan.
12:00
Pianokonsert med Marly Azevedo Andersson och elever under Kulturnatten 2018 / av Fristående filmare
Pianokonsert med Marly Azevedo Andersson och hennes elever på Palladium Kulturnatten 2018
12:35
Fortbildningsveckan 2018 - Inspiration: Att analysera tidens tecken / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Med utgångspunkt i mässans tema samtalar Magdalena Widmark och Mikael Kurkiala om Svenska kyrkan i samtid och framtid. Fokus ligger på medmänniskorna, som idag lever i en situation där många upplever en gnagande känsla av meningslöshet samtidigt som mångas kunskaper om vad kyrkan gör och kristen tro innebär blir allt svagare. Hur kan vi räcka evangelium i vår tid?
13:15
Fortbildningsveckan 2018 - Progressiv och feminist moské och kyrka, del 4 / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Spränger den kärlek som är religionens kärna gränser? Är tro en kraft för fred och försoning? Kan en meningsfull dialog mellan olika religioner bygga på en gemensam strävan efter förändring? Vilken roll har normkritiken i olika religiösa sammanhang? Är kvinnorna islams framtid? Är de framtiden för kristen tro? Vi inbjuds att delta i ett samtal med Rebecca Lillian, Lisa Visander och Sherin Khankan.
18:00
Pianokonsert med Marly Azevedo Andersson och elever under Kulturnatten 2018 / av Fristående filmare
Pianokonsert med Marly Azevedo Andersson och hennes elever på Palladium Kulturnatten 2018
18:35
Fortbildningsveckan 2018 - Inspiration: Att analysera tidens tecken / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Med utgångspunkt i mässans tema samtalar Magdalena Widmark och Mikael Kurkiala om Svenska kyrkan i samtid och framtid. Fokus ligger på medmänniskorna, som idag lever i en situation där många upplever en gnagande känsla av meningslöshet samtidigt som mångas kunskaper om vad kyrkan gör och kristen tro innebär blir allt svagare. Hur kan vi räcka evangelium i vår tid?
19:15
Fortbildningsveckan 2018 - Progressiv och feminist moské och kyrka, del 4 / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Spränger den kärlek som är religionens kärna gränser? Är tro en kraft för fred och försoning? Kan en meningsfull dialog mellan olika religioner bygga på en gemensam strävan efter förändring? Vilken roll har normkritiken i olika religiösa sammanhang? Är kvinnorna islams framtid? Är de framtiden för kristen tro? Vi inbjuds att delta i ett samtal med Rebecca Lillian, Lisa Visander och Sherin Khankan.
20:00
Pianokonsert med Marly Azevedo Andersson och elever under Kulturnatten 2018 / av Fristående filmare
Pianokonsert med Marly Azevedo Andersson och hennes elever på Palladium Kulturnatten 2018
20:35
Fortbildningsveckan 2018 - Inspiration: Att analysera tidens tecken / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Med utgångspunkt i mässans tema samtalar Magdalena Widmark och Mikael Kurkiala om Svenska kyrkan i samtid och framtid. Fokus ligger på medmänniskorna, som idag lever i en situation där många upplever en gnagande känsla av meningslöshet samtidigt som mångas kunskaper om vad kyrkan gör och kristen tro innebär blir allt svagare. Hur kan vi räcka evangelium i vår tid?
21:15
Fortbildningsveckan 2018 - Progressiv och feminist moské och kyrka, del 4 / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Spränger den kärlek som är religionens kärna gränser? Är tro en kraft för fred och försoning? Kan en meningsfull dialog mellan olika religioner bygga på en gemensam strävan efter förändring? Vilken roll har normkritiken i olika religiösa sammanhang? Är kvinnorna islams framtid? Är de framtiden för kristen tro? Vi inbjuds att delta i ett samtal med Rebecca Lillian, Lisa Visander och Sherin Khankan.
22:00
Pianokonsert med Marly Azevedo Andersson och elever under Kulturnatten 2018 / av Fristående filmare
Pianokonsert med Marly Azevedo Andersson och hennes elever på Palladium Kulturnatten 2018
22:35
Fortbildningsveckan 2018 - Inspiration: Att analysera tidens tecken / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Med utgångspunkt i mässans tema samtalar Magdalena Widmark och Mikael Kurkiala om Svenska kyrkan i samtid och framtid. Fokus ligger på medmänniskorna, som idag lever i en situation där många upplever en gnagande känsla av meningslöshet samtidigt som mångas kunskaper om vad kyrkan gör och kristen tro innebär blir allt svagare. Hur kan vi räcka evangelium i vår tid?
23:15
Fortbildningsveckan 2018 - Progressiv och feminist moské och kyrka, del 4 / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Spränger den kärlek som är religionens kärna gränser? Är tro en kraft för fred och försoning? Kan en meningsfull dialog mellan olika religioner bygga på en gemensam strävan efter förändring? Vilken roll har normkritiken i olika religiösa sammanhang? Är kvinnorna islams framtid? Är de framtiden för kristen tro? Vi inbjuds att delta i ett samtal med Rebecca Lillian, Lisa Visander och Sherin Khankan.