tisdag, juni 19, 2018

08:00
Växjö kommunfullmäktiges budgetmöte, 13 juni 2018 / av Växjö kommun
Årets första budgetmöte av två av och med Växjö kommun. Ärenden, mål och riktlinjer för verksamheten beslutas, det diskuteras även interpellationer, nämndefrågor, motioner och medborgarförslag. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunfullmäktige beslutar varje månad om mål och riktlinjer för verksamheten, och vilka nämnder som ska finnas. Det andra och sista budgetmötet kommer äga rum den 21 november.
16:15
Sociala innovationer för minskat utanförskap på arbetsmarknaden / av Region Kronoberg
Utanförskapet på arbetsmarknaden är en gemensam samhällsutmaning. För att fler ska inkluderas i ett hållbart samhälle behöver vi tänka i nya banor och samverka över sektorsgränserna! Sociala innovationer och socialt företagande är en stor företeelse i Europa. Det är även på frammarsch i Sverige. Många stora företag ser möjligheter i detta och är intresserade av att investera i den här sektorn. Välkommen till en dag om hur sociala innovationer och socialt företagande kan bidra till att lösa samhällsutmaningen med utanförskapet på arbetsmarknaden. Låt dig inspireras för att få med dig tankar på vad din kommun eller region kan göra!
21:10
Sociala innovationer för minskat utanförskap på arbetsmarknaden / av Region Kronoberg
Utanförskapet på arbetsmarknaden är en gemensam samhällsutmaning. För att fler ska inkluderas i ett hållbart samhälle behöver vi tänka i nya banor och samverka över sektorsgränserna! Sociala innovationer och socialt företagande är en stor företeelse i Europa. Det är även på frammarsch i Sverige. Många stora företag ser möjligheter i detta och är intresserade av att investera i den här sektorn. Välkommen till en dag om hur sociala innovationer och socialt företagande kan bidra till att lösa samhällsutmaningen med utanförskapet på arbetsmarknaden. Låt dig inspireras för att få med dig tankar på vad din kommun eller region kan göra!