fredag, april 20, 2018

08:00
Direktmöte Tolg 2018 / av Växjö kommun
Måndagen 16 april 2018 var det åter dags för direktmöte, där politiker och tjänstepersoner finns på plats i en del av Växjö för att svara på boendes frågor och ta emot synpunkter. Denna gång är platsen Tolg. Bland annat diskuteras följande frågor: • Verksamheten på skola och förskola • Trafik och skyltning • Kollektivtrafik-framtidens resande • Vatten och avlopp • Företagande och tillväxt • Beredskap och säkerhet • Information från polisen
12:00
Direktmöte Tolg 2018 / av Växjö kommun
Måndagen 16 april 2018 var det åter dags för direktmöte, där politiker och tjänstepersoner finns på plats i en del av Växjö för att svara på boendes frågor och ta emot synpunkter. Denna gång är platsen Tolg. Bland annat diskuteras följande frågor: • Verksamheten på skola och förskola • Trafik och skyltning • Kollektivtrafik-framtidens resande • Vatten och avlopp • Företagande och tillväxt • Beredskap och säkerhet • Information från polisen
18:00
Direktmöte Tolg 2018 / av Växjö kommun
Måndagen 16 april 2018 var det åter dags för direktmöte, där politiker och tjänstepersoner finns på plats i en del av Växjö för att svara på boendes frågor och ta emot synpunkter. Denna gång är platsen Tolg. Bland annat diskuteras följande frågor: • Verksamheten på skola och förskola • Trafik och skyltning • Kollektivtrafik-framtidens resande • Vatten och avlopp • Företagande och tillväxt • Beredskap och säkerhet • Information från polisen
20:00
Direktmöte Tolg 2018 / av Växjö kommun
Måndagen 16 april 2018 var det åter dags för direktmöte, där politiker och tjänstepersoner finns på plats i en del av Växjö för att svara på boendes frågor och ta emot synpunkter. Denna gång är platsen Tolg. Bland annat diskuteras följande frågor: • Verksamheten på skola och förskola • Trafik och skyltning • Kollektivtrafik-framtidens resande • Vatten och avlopp • Företagande och tillväxt • Beredskap och säkerhet • Information från polisen
22:00
Direktmöte Tolg 2018 / av Växjö kommun
Måndagen 16 april 2018 var det åter dags för direktmöte, där politiker och tjänstepersoner finns på plats i en del av Växjö för att svara på boendes frågor och ta emot synpunkter. Denna gång är platsen Tolg. Bland annat diskuteras följande frågor: • Verksamheten på skola och förskola • Trafik och skyltning • Kollektivtrafik-framtidens resande • Vatten och avlopp • Företagande och tillväxt • Beredskap och säkerhet • Information från polisen