måndag, augusti 26, 2019

08:00
Fortbildningsveckan 2018 - Inspiration: Att analysera tidens tecken / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Med utgångspunkt i mässans tema samtalar Magdalena Widmark och Mikael Kurkiala om Svenska kyrkan i samtid och framtid. Fokus ligger på medmänniskorna, som idag lever i en situation där många upplever en gnagande känsla av meningslöshet samtidigt som mångas kunskaper om vad kyrkan gör och kristen tro innebär blir allt svagare. Hur kan vi räcka evangelium i vår tid?
08:40
Fortbildningsveckan 2018 - Berättande och Berättelser / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Hege Merakerås har arbetat i sex år som församlingspedagog i Den norske Kirken, med huvudansvar for berättandeoch musikundervisning för barn och ungdomar. Hon har lett många workshops for präster och pedagoger och hennes hjärta klappar särskilt för bibelberättande.
10:00
Noaks Ark - HIV test with rapid response (English) / av Noaks Ark - Röda Korset Småland
An information film about HIV testing with rapid response at Noaks Ark Småland & Halland, drop-in on Mondays from 5:00 p.m. to 8:00 p.m. Anonymous and free of charge! Address: Kungsgatan 15 B, Vaxjo, Sweden Tel: 0470-193 81 E-mail: info.smaland@noaksark.org Website: www.noaksark.org The film is broadcast in several languages.
10:05
Noaks Ark - Hivtest med snabbsvar (Svenska) / av Noaks Ark - Röda Korset Småland
En informationsfilm om hivtest med snabbsvar på Noaks Ark Småland & Halland, drop-in måndagar mellan 17:00 - 20:00. Anonymt och gratis! Kungsgatan 15 B, Växjö Tel: 0470-193 81 E-mail: info.smaland@noaksark.org Hemsida: www.noaksark.org Filmen sänds på flera språk. Noaks Ark Småland & Halland är en ideell organisation som arbetar med att ge psykosocialt stöd till människor som lever med hiv och deras närstående. Föreningen har även en preventions- och utbildningsverksamhet som arbetar med att bryta stigma och diskriminering av människor som lever med hiv. Att ge kunskap om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner förebygger att fler får hiv. En viktig del i detta är att ge utbildning till olika målgrupper i samhället för ett bättre bemötande av människor som lever med hiv. Hemsida: www.noaksark.org
12:00
Fortbildningsveckan 2018 - Inspiration: Att analysera tidens tecken / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Med utgångspunkt i mässans tema samtalar Magdalena Widmark och Mikael Kurkiala om Svenska kyrkan i samtid och framtid. Fokus ligger på medmänniskorna, som idag lever i en situation där många upplever en gnagande känsla av meningslöshet samtidigt som mångas kunskaper om vad kyrkan gör och kristen tro innebär blir allt svagare. Hur kan vi räcka evangelium i vår tid?
12:40
Fortbildningsveckan 2018 - Berättande och Berättelser / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Hege Merakerås har arbetat i sex år som församlingspedagog i Den norske Kirken, med huvudansvar for berättandeoch musikundervisning för barn och ungdomar. Hon har lett många workshops for präster och pedagoger och hennes hjärta klappar särskilt för bibelberättande.
14:00
Noaks Ark - HIV test with rapid response (English) / av Noaks Ark - Röda Korset Småland
An information film about HIV testing with rapid response at Noaks Ark Småland & Halland, drop-in on Mondays from 5:00 p.m. to 8:00 p.m. Anonymous and free of charge! Address: Kungsgatan 15 B, Vaxjo, Sweden Tel: 0470-193 81 E-mail: info.smaland@noaksark.org Website: www.noaksark.org The film is broadcast in several languages.
14:05
Noaks Ark - Hivtest med snabbsvar (Svenska) / av Noaks Ark - Röda Korset Småland
En informationsfilm om hivtest med snabbsvar på Noaks Ark Småland & Halland, drop-in måndagar mellan 17:00 - 20:00. Anonymt och gratis! Kungsgatan 15 B, Växjö Tel: 0470-193 81 E-mail: info.smaland@noaksark.org Hemsida: www.noaksark.org Filmen sänds på flera språk. Noaks Ark Småland & Halland är en ideell organisation som arbetar med att ge psykosocialt stöd till människor som lever med hiv och deras närstående. Föreningen har även en preventions- och utbildningsverksamhet som arbetar med att bryta stigma och diskriminering av människor som lever med hiv. Att ge kunskap om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner förebygger att fler får hiv. En viktig del i detta är att ge utbildning till olika målgrupper i samhället för ett bättre bemötande av människor som lever med hiv. Hemsida: www.noaksark.org
16:00
Noaks Ark - HIV test with rapid response (English) / av Noaks Ark - Röda Korset Småland
An information film about HIV testing with rapid response at Noaks Ark Småland & Halland, drop-in on Mondays from 5:00 p.m. to 8:00 p.m. Anonymous and free of charge! Address: Kungsgatan 15 B, Vaxjo, Sweden Tel: 0470-193 81 E-mail: info.smaland@noaksark.org Website: www.noaksark.org The film is broadcast in several languages.
16:05
Noaks Ark - Hivtest med snabbsvar (Svenska) / av Noaks Ark - Röda Korset Småland
En informationsfilm om hivtest med snabbsvar på Noaks Ark Småland & Halland, drop-in måndagar mellan 17:00 - 20:00. Anonymt och gratis! Kungsgatan 15 B, Växjö Tel: 0470-193 81 E-mail: info.smaland@noaksark.org Hemsida: www.noaksark.org Filmen sänds på flera språk. Noaks Ark Småland & Halland är en ideell organisation som arbetar med att ge psykosocialt stöd till människor som lever med hiv och deras närstående. Föreningen har även en preventions- och utbildningsverksamhet som arbetar med att bryta stigma och diskriminering av människor som lever med hiv. Att ge kunskap om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner förebygger att fler får hiv. En viktig del i detta är att ge utbildning till olika målgrupper i samhället för ett bättre bemötande av människor som lever med hiv. Hemsida: www.noaksark.org
18:00
Fortbildningsveckan 2018 - Inspiration: Att analysera tidens tecken / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Med utgångspunkt i mässans tema samtalar Magdalena Widmark och Mikael Kurkiala om Svenska kyrkan i samtid och framtid. Fokus ligger på medmänniskorna, som idag lever i en situation där många upplever en gnagande känsla av meningslöshet samtidigt som mångas kunskaper om vad kyrkan gör och kristen tro innebär blir allt svagare. Hur kan vi räcka evangelium i vår tid?
18:40
Fortbildningsveckan 2018 - Berättande och Berättelser / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Hege Merakerås har arbetat i sex år som församlingspedagog i Den norske Kirken, med huvudansvar for berättandeoch musikundervisning för barn och ungdomar. Hon har lett många workshops for präster och pedagoger och hennes hjärta klappar särskilt för bibelberättande.
20:00
Fortbildningsveckan 2018 - Inspiration: Att analysera tidens tecken / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Med utgångspunkt i mässans tema samtalar Magdalena Widmark och Mikael Kurkiala om Svenska kyrkan i samtid och framtid. Fokus ligger på medmänniskorna, som idag lever i en situation där många upplever en gnagande känsla av meningslöshet samtidigt som mångas kunskaper om vad kyrkan gör och kristen tro innebär blir allt svagare. Hur kan vi räcka evangelium i vår tid?
20:40
Fortbildningsveckan 2018 - Berättande och Berättelser / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Hege Merakerås har arbetat i sex år som församlingspedagog i Den norske Kirken, med huvudansvar for berättandeoch musikundervisning för barn och ungdomar. Hon har lett många workshops for präster och pedagoger och hennes hjärta klappar särskilt för bibelberättande.
22:00
Fortbildningsveckan 2018 - Inspiration: Att analysera tidens tecken / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Med utgångspunkt i mässans tema samtalar Magdalena Widmark och Mikael Kurkiala om Svenska kyrkan i samtid och framtid. Fokus ligger på medmänniskorna, som idag lever i en situation där många upplever en gnagande känsla av meningslöshet samtidigt som mångas kunskaper om vad kyrkan gör och kristen tro innebär blir allt svagare. Hur kan vi räcka evangelium i vår tid?
22:40
Fortbildningsveckan 2018 - Berättande och Berättelser / av Svenska kyrkan, Växjö Stift
Hege Merakerås har arbetat i sex år som församlingspedagog i Den norske Kirken, med huvudansvar for berättandeoch musikundervisning för barn och ungdomar. Hon har lett många workshops for präster och pedagoger och hennes hjärta klappar särskilt för bibelberättande.