torsdag, juli 20, 2017

08:00
Filmen som uttryck i skolan: Filmriket / av Filmriket / Reaktor Sydost
Ungdomar från projektet Filmriket samt projektledare medverkar. Filmriket är en nationell satsning med filmklubbar där unga på sin fritid ser film tillsammans, diskuterar filmerna och gör film. Vuxna ger tips och förtroende, ungdomarna agerar och bestämmer. Hör om projektet och se filmer som visar att filmriket också är en användbar resurs för skolan.
08:25
Filmen som uttryck i skolan: Filmskapande i skolan / av Filmriket / Reaktor Sydost
Satsningen Skapande skola har bidragit till mycket filmarbete i skolan där en filmare eller filmpedagog får möjlighet att komma in och stödja det pedagogiska arbetet. Utifrån två exempel från vår region där skolor och regionala filmare samarbetat samtalar vi om vilka erfarenheter som kommit ut av arbetet. Vi får även se några av elevernas filmer! Producerat av Interaktiva Växjö
09:10
Stöd till Merca-sjukhuset i Somalia / av Öppna Kanalen Växjö
Merca-sjukhuset i Somalia hamnade i frontlinjen mellan terroristgruppen Al-Shabaab och fredsbevarande trupper från Afrikanska Unionen. Den Växjöbaserade organisationen YACID (Young African Cultural Integration and Development) hjälper till att bygga upp det krigsskadade distriktssjukhuset igen. Ahmed Hassan och Jamal Nur intervjuas om projektet och vi får se bilder från sjukhuset och området.
09:35
Lunchmusik i Växjö domkyrka med Östrabokören / av Öppna Kanalen Växjö
Östrabokören framför Lunchmusik i Växjö domkyrka, från 4/2 2016. Låtarna som ingår är Air av Bach, Fattig bonddräng, Så länge jag lever, Shine on me, Will you be there och Total praise.
12:00
Filmen som uttryck i skolan: Filmriket / av Filmriket / Reaktor Sydost
Ungdomar från projektet Filmriket samt projektledare medverkar. Filmriket är en nationell satsning med filmklubbar där unga på sin fritid ser film tillsammans, diskuterar filmerna och gör film. Vuxna ger tips och förtroende, ungdomarna agerar och bestämmer. Hör om projektet och se filmer som visar att filmriket också är en användbar resurs för skolan.
12:25
Filmen som uttryck i skolan: Filmskapande i skolan / av Filmriket / Reaktor Sydost
Satsningen Skapande skola har bidragit till mycket filmarbete i skolan där en filmare eller filmpedagog får möjlighet att komma in och stödja det pedagogiska arbetet. Utifrån två exempel från vår region där skolor och regionala filmare samarbetat samtalar vi om vilka erfarenheter som kommit ut av arbetet. Vi får även se några av elevernas filmer! Producerat av Interaktiva Växjö
13:10
Stöd till Merca-sjukhuset i Somalia / av Öppna Kanalen Växjö
Merca-sjukhuset i Somalia hamnade i frontlinjen mellan terroristgruppen Al-Shabaab och fredsbevarande trupper från Afrikanska Unionen. Den Växjöbaserade organisationen YACID (Young African Cultural Integration and Development) hjälper till att bygga upp det krigsskadade distriktssjukhuset igen. Ahmed Hassan och Jamal Nur intervjuas om projektet och vi får se bilder från sjukhuset och området.
13:35
Lunchmusik i Växjö domkyrka med Östrabokören / av Öppna Kanalen Växjö
Östrabokören framför Lunchmusik i Växjö domkyrka, från 4/2 2016. Låtarna som ingår är Air av Bach, Fattig bonddräng, Så länge jag lever, Shine on me, Will you be there och Total praise.
18:00
Filmen som uttryck i skolan: Filmriket / av Filmriket / Reaktor Sydost
Ungdomar från projektet Filmriket samt projektledare medverkar. Filmriket är en nationell satsning med filmklubbar där unga på sin fritid ser film tillsammans, diskuterar filmerna och gör film. Vuxna ger tips och förtroende, ungdomarna agerar och bestämmer. Hör om projektet och se filmer som visar att filmriket också är en användbar resurs för skolan.
18:25
Filmen som uttryck i skolan: Filmskapande i skolan / av Filmriket / Reaktor Sydost
Satsningen Skapande skola har bidragit till mycket filmarbete i skolan där en filmare eller filmpedagog får möjlighet att komma in och stödja det pedagogiska arbetet. Utifrån två exempel från vår region där skolor och regionala filmare samarbetat samtalar vi om vilka erfarenheter som kommit ut av arbetet. Vi får även se några av elevernas filmer! Producerat av Interaktiva Växjö
19:10
Stöd till Merca-sjukhuset i Somalia / av Öppna Kanalen Växjö
Merca-sjukhuset i Somalia hamnade i frontlinjen mellan terroristgruppen Al-Shabaab och fredsbevarande trupper från Afrikanska Unionen. Den Växjöbaserade organisationen YACID (Young African Cultural Integration and Development) hjälper till att bygga upp det krigsskadade distriktssjukhuset igen. Ahmed Hassan och Jamal Nur intervjuas om projektet och vi får se bilder från sjukhuset och området.
19:35
Lunchmusik i Växjö domkyrka med Östrabokören / av Öppna Kanalen Växjö
Östrabokören framför Lunchmusik i Växjö domkyrka, från 4/2 2016. Låtarna som ingår är Air av Bach, Fattig bonddräng, Så länge jag lever, Shine on me, Will you be there och Total praise.
20:00
Filmen som uttryck i skolan: Filmriket / av Filmriket / Reaktor Sydost
Ungdomar från projektet Filmriket samt projektledare medverkar. Filmriket är en nationell satsning med filmklubbar där unga på sin fritid ser film tillsammans, diskuterar filmerna och gör film. Vuxna ger tips och förtroende, ungdomarna agerar och bestämmer. Hör om projektet och se filmer som visar att filmriket också är en användbar resurs för skolan.
20:25
Filmen som uttryck i skolan: Filmskapande i skolan / av Filmriket / Reaktor Sydost
Satsningen Skapande skola har bidragit till mycket filmarbete i skolan där en filmare eller filmpedagog får möjlighet att komma in och stödja det pedagogiska arbetet. Utifrån två exempel från vår region där skolor och regionala filmare samarbetat samtalar vi om vilka erfarenheter som kommit ut av arbetet. Vi får även se några av elevernas filmer! Producerat av Interaktiva Växjö
21:10
Stöd till Merca-sjukhuset i Somalia / av Öppna Kanalen Växjö
Merca-sjukhuset i Somalia hamnade i frontlinjen mellan terroristgruppen Al-Shabaab och fredsbevarande trupper från Afrikanska Unionen. Den Växjöbaserade organisationen YACID (Young African Cultural Integration and Development) hjälper till att bygga upp det krigsskadade distriktssjukhuset igen. Ahmed Hassan och Jamal Nur intervjuas om projektet och vi får se bilder från sjukhuset och området.
21:35
Lunchmusik i Växjö domkyrka med Östrabokören / av Öppna Kanalen Växjö
Östrabokören framför Lunchmusik i Växjö domkyrka, från 4/2 2016. Låtarna som ingår är Air av Bach, Fattig bonddräng, Så länge jag lever, Shine on me, Will you be there och Total praise.
22:00
Filmen som uttryck i skolan: Filmriket / av Filmriket / Reaktor Sydost
Ungdomar från projektet Filmriket samt projektledare medverkar. Filmriket är en nationell satsning med filmklubbar där unga på sin fritid ser film tillsammans, diskuterar filmerna och gör film. Vuxna ger tips och förtroende, ungdomarna agerar och bestämmer. Hör om projektet och se filmer som visar att filmriket också är en användbar resurs för skolan.
22:25
Filmen som uttryck i skolan: Filmskapande i skolan / av Filmriket / Reaktor Sydost
Satsningen Skapande skola har bidragit till mycket filmarbete i skolan där en filmare eller filmpedagog får möjlighet att komma in och stödja det pedagogiska arbetet. Utifrån två exempel från vår region där skolor och regionala filmare samarbetat samtalar vi om vilka erfarenheter som kommit ut av arbetet. Vi får även se några av elevernas filmer! Producerat av Interaktiva Växjö
23:10
Stöd till Merca-sjukhuset i Somalia / av Öppna Kanalen Växjö
Merca-sjukhuset i Somalia hamnade i frontlinjen mellan terroristgruppen Al-Shabaab och fredsbevarande trupper från Afrikanska Unionen. Den Växjöbaserade organisationen YACID (Young African Cultural Integration and Development) hjälper till att bygga upp det krigsskadade distriktssjukhuset igen. Ahmed Hassan och Jamal Nur intervjuas om projektet och vi får se bilder från sjukhuset och området.
23:35
Lunchmusik i Växjö domkyrka med Östrabokören / av Öppna Kanalen Växjö
Östrabokören framför Lunchmusik i Växjö domkyrka, från 4/2 2016. Låtarna som ingår är Air av Bach, Fattig bonddräng, Så länge jag lever, Shine on me, Will you be there och Total praise.