måndag, maj 16, 2022

08:00
Bakom pengarna – vägar in i och ut ur ekonomiska svårigheter / av Linnéuniversitetet
Lisbeth Sandvall forskar om skuldproblematik och skuldsanering. I detta korta program belyser hon hur det är att befinna sig i skuggan av ekonomiska svårigheter.
08:10
Unga på låsta institutioner - placerad utan(för) sammanhang / av Linnéuniversitetet
I filmen Unga på låsta institutioner - placerad utan(för) sammanhang reflekterar olika personer över vad som händer med ungas relationer när de placeras utanför hemmet. Personerna som deltar i filmen har olika erfarenheter av placeringar. Medan Linn har egna erfarenheter av både familjehem och hem för vård eller boende (HVB) har de andra arbetat med barn och unga i samhällsvård som praktiker och/eller forskare. Bakgrunden till filmen är en studie där unga som placerats på särskilt ungdomshem följts över närmare 10 år. Forskarna som intervjuat och analyserat deras berättelser vill genom filmen ge ett underlag för samtal om placerade ungas relationer och bidra till bredare förståelse av vilka konsekvenser placeringar kan få för barn och unga. Förhoppningen är att filmen och de samtal som följer kan bidra till att utveckla socialtjänstens och institutionsvårdens arbete med placerade ungas relationer. Filmen och arbetsmaterialet vänder sig främst till de som i sitt arbete möter barn och unga som placeras i samhällsvård och deras familjer och nätverk. Filmen kan även bidra med ökad förståelse för de som är intresserade av samhällsvård och spegla egna lärdomar hos de som själva har erfarenheter av placeringar. Den som är intresserad av att fördjupa sig mer finner artiklar och andra texter som publicerats utifrån forskningsprojektet på sidan lnu.se/att-aterskapa-familj
08:30
Algoland - om mikroalgers potential att rena vatten och luft / av Linnéuniversitetet
Forskningsprojektet Algoland vid Linnéuniversitetet har hittat ett sätt att rena luft och vatten. Tillsammans med industrin undersöker forskarna hur mikroalger och musslor hjälper till att minska övergödning och växthusgaser på ett naturligt sätt.
08:40
Stormen Gudrun / av Linnéuniversitetet
I år (2022) är det 17 år sedan Gudrun drog över Sverige. Stormen påverkade Harald Säll både som skogsägare och som forskare och lärare inom skog och trä vid Linnéuniversitetet. Men trots all forskning i Gudruns spår hyser han viss oro för framtiden.
09:00
Vad gör institutionsvård med föräldrarna? / av Linnéuniversitetet
I filmen Vad gör institutionsvård med föräldrarna reflekterar olika personer över vad som händer med ungas familjerelationer när de placeras utanför hemmet. Personerna som deltar i filmen har olika erfarenheter av placeringar. Isabell har egna erfarenheter av att ha sitt barn placerat i familjehem, de andra har arbetat med barn och unga i samhällsvård som praktiker och/eller forskare. Bakgrunden till filmen är en studie om hur familjerelationer påverkas när unga placeras på särskilt ungdomshem. I studien intervjuades unga vuxna ungefär åtta år efter placeringen samt de personer som de unga själva såg som familjemedlemmar. Forskarna som intervjuat och analyserat föräldrarnas berättelser vill genom filmen ge ett underlag för samtal om föräldrarnas möte med institutionsvård och bidra till bredare förståelse av vilka konsekvenser en institutionsvårdsplacering kan få för föräldrarna. Förhoppningen är att filmen och de samtal som följer kan bidra till att utveckla socialtjänstens och institutionsvårdens arbete med föräldrarna. Filmen och arbetsmaterialet vänder sig främst till de som i sitt arbete möter föräldrarna till barn och unga som placeras i samhällsvård. Filmen kan även bidra med ökad förståelse för de som är intresserade av samhällsvård och spegla egna lärdomar hos de som i sitt föräldraskap har erfarenheter av institutionsplaceringar. Den som är intresserad av att fördjupa sig mer finner artiklar och andra texter som publicerats utifrån forskningsprojektet på sidan lnu.se/att-aterskapa-familj.
09:15
Att göra familj på institution / av Linnéuniversitetet
I filmen Att göra familj på institution reflekterar olika personer över vad som händer med ungas familjerelationer när de placeras utanför hemmet. Personerna som deltar i filmen har olika erfarenheter av placeringar. Medan Linn har egna erfarenheter av både familjehem och hem för vård eller boende (HVB) har de andra arbetat med barn och unga i samhällsvård som praktiker och/eller forskare. Bakgrunden till filmen är en studie där unga som placerats på särskilt ungdomshem intervjuats åtta år senare om sina familjerelationer. Forskarna som intervjuat och analyserat deras berättelser vill genom detta arbetsmaterial ge ett underlag för samtal om filmens tema och bidra till bredare förståelse av vilka konsekvenser placeringar kan få för barn och unga. Förhoppningen är att filmen och de samtal som följer kan bidra till att utveckla socialtjänstens och institutionsvårdens arbete med placerade ungas familjerelationer. Filmen och arbetsmaterialet vänder sig främst till de som i sitt arbete möter barn och unga som placeras i samhällsvård och deras familjer och nätverk. Filmen kan även bidra med ökad förståelse för de som är intresserade av samhällsvård och spegla egna lärdomar hos de som själva har erfarenheter av placeringar. Den som är intresserad av att fördjupa sig mer finner artiklar och andra texter som publicerats utifrån forskningsprojektet på sidan lnu.se/att-aterskapa-familj
09:30
Narkotikakonferens 2021 - Informationsdelning Mellan socialtjänst och Polis, Brottsförebyggande arbete med barn och unga / av Länsstyrelsen i Kronobergs län
Narkotikakonferens med fokus på samverkan och sekretess. INFORMATIONSDELNING MELLAN SOCIALTJÄNST OCH POLIS I BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE MED BARN OCH UNGA Anna Gavanas, Utredare, BRÅ Henrik Angerbrandt, Brottsförebyggande rådet Vilka är förutsättningarna för informationsdelning mellan polis och socialtjänst, i det brottsförebyggande arbetet kring barn och unga under 21 år? Hur kan denna informationsdelning förbättras? Utifrån en nyligen publicerad rapport från Brå belyser denna presentation möjligheter och begränsningar vid informationsdelning i samband med brottsförebyggande arbete. Först presenteras sammanhang och scenarier för informationsdelning, samt kännedom och tolkningar av sekretesslagstiftningen. Slutligen diskuteras problem, strategier och förändringsbehov, samt avvägningar mellan integritet och effektivitet.
10:00
Noaks Ark - Gratis hivtest med snabbsvar / av Noaks Ark - Röda Korset Småland
Välkommen till Noaks Ark Småland & Halland, vi erbjuder enkelt och gratis hivtest med snabbsvar! Man får svar inom 15 minuter, det är helt gratis och självklart får du vara anonym. Drop in på måndagar, 17-20, Kungsgatan 15B Växjö Välkommen till Noaks Ark Småland & Halland!
10:05
Noaks Ark - Gratis hiv-test med snabbsvar / av Noaks Ark - Röda Korset Småland
Välkommen till Noaks Ark Småland & Halland, vi erbjuder enkelt och gratis hivtest med snabbsvar! Man får svar inom 15 minuter, det är helt gratis och självklart får du vara anonym. Drop in på måndagar, 17-20, Kungsgatan 15B Växjö Välkommen till Noaks Ark Småland & Halland!
10:10
Noaks Ark - Free HIV test with instant result / av Noaks Ark - Röda Korset Småland
Welcome to Noaks Ark Småland & Halland. We offer a quick and free HIV test with instant result. You get your test result in 15 minutes, free of charge and you may of course stay anonymous. Drop in Mondays 5 pm - 8 pm, Kungsgatan 15B Växjö. Again, welcome to Noaks Ark Småland & Halland.
12:00
Bakom pengarna – vägar in i och ut ur ekonomiska svårigheter / av Linnéuniversitetet
Lisbeth Sandvall forskar om skuldproblematik och skuldsanering. I detta korta program belyser hon hur det är att befinna sig i skuggan av ekonomiska svårigheter.
12:10
Unga på låsta institutioner - placerad utan(för) sammanhang / av Linnéuniversitetet
I filmen Unga på låsta institutioner - placerad utan(för) sammanhang reflekterar olika personer över vad som händer med ungas relationer när de placeras utanför hemmet. Personerna som deltar i filmen har olika erfarenheter av placeringar. Medan Linn har egna erfarenheter av både familjehem och hem för vård eller boende (HVB) har de andra arbetat med barn och unga i samhällsvård som praktiker och/eller forskare. Bakgrunden till filmen är en studie där unga som placerats på särskilt ungdomshem följts över närmare 10 år. Forskarna som intervjuat och analyserat deras berättelser vill genom filmen ge ett underlag för samtal om placerade ungas relationer och bidra till bredare förståelse av vilka konsekvenser placeringar kan få för barn och unga. Förhoppningen är att filmen och de samtal som följer kan bidra till att utveckla socialtjänstens och institutionsvårdens arbete med placerade ungas relationer. Filmen och arbetsmaterialet vänder sig främst till de som i sitt arbete möter barn och unga som placeras i samhällsvård och deras familjer och nätverk. Filmen kan även bidra med ökad förståelse för de som är intresserade av samhällsvård och spegla egna lärdomar hos de som själva har erfarenheter av placeringar. Den som är intresserad av att fördjupa sig mer finner artiklar och andra texter som publicerats utifrån forskningsprojektet på sidan lnu.se/att-aterskapa-familj
12:30
Algoland - om mikroalgers potential att rena vatten och luft / av Linnéuniversitetet
Forskningsprojektet Algoland vid Linnéuniversitetet har hittat ett sätt att rena luft och vatten. Tillsammans med industrin undersöker forskarna hur mikroalger och musslor hjälper till att minska övergödning och växthusgaser på ett naturligt sätt.
12:40
Stormen Gudrun / av Linnéuniversitetet
I år (2022) är det 17 år sedan Gudrun drog över Sverige. Stormen påverkade Harald Säll både som skogsägare och som forskare och lärare inom skog och trä vid Linnéuniversitetet. Men trots all forskning i Gudruns spår hyser han viss oro för framtiden.
13:00
Vad gör institutionsvård med föräldrarna? / av Linnéuniversitetet
I filmen Vad gör institutionsvård med föräldrarna reflekterar olika personer över vad som händer med ungas familjerelationer när de placeras utanför hemmet. Personerna som deltar i filmen har olika erfarenheter av placeringar. Isabell har egna erfarenheter av att ha sitt barn placerat i familjehem, de andra har arbetat med barn och unga i samhällsvård som praktiker och/eller forskare. Bakgrunden till filmen är en studie om hur familjerelationer påverkas när unga placeras på särskilt ungdomshem. I studien intervjuades unga vuxna ungefär åtta år efter placeringen samt de personer som de unga själva såg som familjemedlemmar. Forskarna som intervjuat och analyserat föräldrarnas berättelser vill genom filmen ge ett underlag för samtal om föräldrarnas möte med institutionsvård och bidra till bredare förståelse av vilka konsekvenser en institutionsvårdsplacering kan få för föräldrarna. Förhoppningen är att filmen och de samtal som följer kan bidra till att utveckla socialtjänstens och institutionsvårdens arbete med föräldrarna. Filmen och arbetsmaterialet vänder sig främst till de som i sitt arbete möter föräldrarna till barn och unga som placeras i samhällsvård. Filmen kan även bidra med ökad förståelse för de som är intresserade av samhällsvård och spegla egna lärdomar hos de som i sitt föräldraskap har erfarenheter av institutionsplaceringar. Den som är intresserad av att fördjupa sig mer finner artiklar och andra texter som publicerats utifrån forskningsprojektet på sidan lnu.se/att-aterskapa-familj.
13:15
Att göra familj på institution / av Linnéuniversitetet
I filmen Att göra familj på institution reflekterar olika personer över vad som händer med ungas familjerelationer när de placeras utanför hemmet. Personerna som deltar i filmen har olika erfarenheter av placeringar. Medan Linn har egna erfarenheter av både familjehem och hem för vård eller boende (HVB) har de andra arbetat med barn och unga i samhällsvård som praktiker och/eller forskare. Bakgrunden till filmen är en studie där unga som placerats på särskilt ungdomshem intervjuats åtta år senare om sina familjerelationer. Forskarna som intervjuat och analyserat deras berättelser vill genom detta arbetsmaterial ge ett underlag för samtal om filmens tema och bidra till bredare förståelse av vilka konsekvenser placeringar kan få för barn och unga. Förhoppningen är att filmen och de samtal som följer kan bidra till att utveckla socialtjänstens och institutionsvårdens arbete med placerade ungas familjerelationer. Filmen och arbetsmaterialet vänder sig främst till de som i sitt arbete möter barn och unga som placeras i samhällsvård och deras familjer och nätverk. Filmen kan även bidra med ökad förståelse för de som är intresserade av samhällsvård och spegla egna lärdomar hos de som själva har erfarenheter av placeringar. Den som är intresserad av att fördjupa sig mer finner artiklar och andra texter som publicerats utifrån forskningsprojektet på sidan lnu.se/att-aterskapa-familj
13:30
Narkotikakonferens 2021 - Informationsdelning Mellan socialtjänst och Polis, Brottsförebyggande arbete med barn och unga / av Länsstyrelsen i Kronobergs län
Narkotikakonferens med fokus på samverkan och sekretess. INFORMATIONSDELNING MELLAN SOCIALTJÄNST OCH POLIS I BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE MED BARN OCH UNGA Anna Gavanas, Utredare, BRÅ Henrik Angerbrandt, Brottsförebyggande rådet Vilka är förutsättningarna för informationsdelning mellan polis och socialtjänst, i det brottsförebyggande arbetet kring barn och unga under 21 år? Hur kan denna informationsdelning förbättras? Utifrån en nyligen publicerad rapport från Brå belyser denna presentation möjligheter och begränsningar vid informationsdelning i samband med brottsförebyggande arbete. Först presenteras sammanhang och scenarier för informationsdelning, samt kännedom och tolkningar av sekretesslagstiftningen. Slutligen diskuteras problem, strategier och förändringsbehov, samt avvägningar mellan integritet och effektivitet.
14:00
Noaks Ark - Gratis hivtest med snabbsvar / av Noaks Ark - Röda Korset Småland
Välkommen till Noaks Ark Småland & Halland, vi erbjuder enkelt och gratis hivtest med snabbsvar! Man får svar inom 15 minuter, det är helt gratis och självklart får du vara anonym. Drop in på måndagar, 17-20, Kungsgatan 15B Växjö Välkommen till Noaks Ark Småland & Halland!
14:05
Noaks Ark - Gratis hiv-test med snabbsvar / av Noaks Ark - Röda Korset Småland
Välkommen till Noaks Ark Småland & Halland, vi erbjuder enkelt och gratis hivtest med snabbsvar! Man får svar inom 15 minuter, det är helt gratis och självklart får du vara anonym. Drop in på måndagar, 17-20, Kungsgatan 15B Växjö Välkommen till Noaks Ark Småland & Halland!
14:10
Noaks Ark - Free HIV test with instant result / av Noaks Ark - Röda Korset Småland
Welcome to Noaks Ark Småland & Halland. We offer a quick and free HIV test with instant result. You get your test result in 15 minutes, free of charge and you may of course stay anonymous. Drop in Mondays 5 pm - 8 pm, Kungsgatan 15B Växjö. Again, welcome to Noaks Ark Småland & Halland.
16:00
Noaks Ark - Gratis hivtest med snabbsvar / av Noaks Ark - Röda Korset Småland
Välkommen till Noaks Ark Småland & Halland, vi erbjuder enkelt och gratis hivtest med snabbsvar! Man får svar inom 15 minuter, det är helt gratis och självklart får du vara anonym. Drop in på måndagar, 17-20, Kungsgatan 15B Växjö Välkommen till Noaks Ark Småland & Halland!
16:05
Noaks Ark - Gratis hiv-test med snabbsvar / av Noaks Ark - Röda Korset Småland
Välkommen till Noaks Ark Småland & Halland, vi erbjuder enkelt och gratis hivtest med snabbsvar! Man får svar inom 15 minuter, det är helt gratis och självklart får du vara anonym. Drop in på måndagar, 17-20, Kungsgatan 15B Växjö Välkommen till Noaks Ark Småland & Halland!
16:10
Noaks Ark - Free HIV test with instant result / av Noaks Ark - Röda Korset Småland
Welcome to Noaks Ark Småland & Halland. We offer a quick and free HIV test with instant result. You get your test result in 15 minutes, free of charge and you may of course stay anonymous. Drop in Mondays 5 pm - 8 pm, Kungsgatan 15B Växjö. Again, welcome to Noaks Ark Småland & Halland.
18:00
Bakom pengarna – vägar in i och ut ur ekonomiska svårigheter / av Linnéuniversitetet
Lisbeth Sandvall forskar om skuldproblematik och skuldsanering. I detta korta program belyser hon hur det är att befinna sig i skuggan av ekonomiska svårigheter.
18:10
Unga på låsta institutioner - placerad utan(för) sammanhang / av Linnéuniversitetet
I filmen Unga på låsta institutioner - placerad utan(för) sammanhang reflekterar olika personer över vad som händer med ungas relationer när de placeras utanför hemmet. Personerna som deltar i filmen har olika erfarenheter av placeringar. Medan Linn har egna erfarenheter av både familjehem och hem för vård eller boende (HVB) har de andra arbetat med barn och unga i samhällsvård som praktiker och/eller forskare. Bakgrunden till filmen är en studie där unga som placerats på särskilt ungdomshem följts över närmare 10 år. Forskarna som intervjuat och analyserat deras berättelser vill genom filmen ge ett underlag för samtal om placerade ungas relationer och bidra till bredare förståelse av vilka konsekvenser placeringar kan få för barn och unga. Förhoppningen är att filmen och de samtal som följer kan bidra till att utveckla socialtjänstens och institutionsvårdens arbete med placerade ungas relationer. Filmen och arbetsmaterialet vänder sig främst till de som i sitt arbete möter barn och unga som placeras i samhällsvård och deras familjer och nätverk. Filmen kan även bidra med ökad förståelse för de som är intresserade av samhällsvård och spegla egna lärdomar hos de som själva har erfarenheter av placeringar. Den som är intresserad av att fördjupa sig mer finner artiklar och andra texter som publicerats utifrån forskningsprojektet på sidan lnu.se/att-aterskapa-familj
18:30
Algoland - om mikroalgers potential att rena vatten och luft / av Linnéuniversitetet
Forskningsprojektet Algoland vid Linnéuniversitetet har hittat ett sätt att rena luft och vatten. Tillsammans med industrin undersöker forskarna hur mikroalger och musslor hjälper till att minska övergödning och växthusgaser på ett naturligt sätt.
18:40
Stormen Gudrun / av Linnéuniversitetet
I år (2022) är det 17 år sedan Gudrun drog över Sverige. Stormen påverkade Harald Säll både som skogsägare och som forskare och lärare inom skog och trä vid Linnéuniversitetet. Men trots all forskning i Gudruns spår hyser han viss oro för framtiden.
19:00
Vad gör institutionsvård med föräldrarna? / av Linnéuniversitetet
I filmen Vad gör institutionsvård med föräldrarna reflekterar olika personer över vad som händer med ungas familjerelationer när de placeras utanför hemmet. Personerna som deltar i filmen har olika erfarenheter av placeringar. Isabell har egna erfarenheter av att ha sitt barn placerat i familjehem, de andra har arbetat med barn och unga i samhällsvård som praktiker och/eller forskare. Bakgrunden till filmen är en studie om hur familjerelationer påverkas när unga placeras på särskilt ungdomshem. I studien intervjuades unga vuxna ungefär åtta år efter placeringen samt de personer som de unga själva såg som familjemedlemmar. Forskarna som intervjuat och analyserat föräldrarnas berättelser vill genom filmen ge ett underlag för samtal om föräldrarnas möte med institutionsvård och bidra till bredare förståelse av vilka konsekvenser en institutionsvårdsplacering kan få för föräldrarna. Förhoppningen är att filmen och de samtal som följer kan bidra till att utveckla socialtjänstens och institutionsvårdens arbete med föräldrarna. Filmen och arbetsmaterialet vänder sig främst till de som i sitt arbete möter föräldrarna till barn och unga som placeras i samhällsvård. Filmen kan även bidra med ökad förståelse för de som är intresserade av samhällsvård och spegla egna lärdomar hos de som i sitt föräldraskap har erfarenheter av institutionsplaceringar. Den som är intresserad av att fördjupa sig mer finner artiklar och andra texter som publicerats utifrån forskningsprojektet på sidan lnu.se/att-aterskapa-familj.
19:15
Att göra familj på institution / av Linnéuniversitetet
I filmen Att göra familj på institution reflekterar olika personer över vad som händer med ungas familjerelationer när de placeras utanför hemmet. Personerna som deltar i filmen har olika erfarenheter av placeringar. Medan Linn har egna erfarenheter av både familjehem och hem för vård eller boende (HVB) har de andra arbetat med barn och unga i samhällsvård som praktiker och/eller forskare. Bakgrunden till filmen är en studie där unga som placerats på särskilt ungdomshem intervjuats åtta år senare om sina familjerelationer. Forskarna som intervjuat och analyserat deras berättelser vill genom detta arbetsmaterial ge ett underlag för samtal om filmens tema och bidra till bredare förståelse av vilka konsekvenser placeringar kan få för barn och unga. Förhoppningen är att filmen och de samtal som följer kan bidra till att utveckla socialtjänstens och institutionsvårdens arbete med placerade ungas familjerelationer. Filmen och arbetsmaterialet vänder sig främst till de som i sitt arbete möter barn och unga som placeras i samhällsvård och deras familjer och nätverk. Filmen kan även bidra med ökad förståelse för de som är intresserade av samhällsvård och spegla egna lärdomar hos de som själva har erfarenheter av placeringar. Den som är intresserad av att fördjupa sig mer finner artiklar och andra texter som publicerats utifrån forskningsprojektet på sidan lnu.se/att-aterskapa-familj
19:30
Narkotikakonferens 2021 - Informationsdelning Mellan socialtjänst och Polis, Brottsförebyggande arbete med barn och unga / av Länsstyrelsen i Kronobergs län
Narkotikakonferens med fokus på samverkan och sekretess. INFORMATIONSDELNING MELLAN SOCIALTJÄNST OCH POLIS I BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE MED BARN OCH UNGA Anna Gavanas, Utredare, BRÅ Henrik Angerbrandt, Brottsförebyggande rådet Vilka är förutsättningarna för informationsdelning mellan polis och socialtjänst, i det brottsförebyggande arbetet kring barn och unga under 21 år? Hur kan denna informationsdelning förbättras? Utifrån en nyligen publicerad rapport från Brå belyser denna presentation möjligheter och begränsningar vid informationsdelning i samband med brottsförebyggande arbete. Först presenteras sammanhang och scenarier för informationsdelning, samt kännedom och tolkningar av sekretesslagstiftningen. Slutligen diskuteras problem, strategier och förändringsbehov, samt avvägningar mellan integritet och effektivitet.
20:00
Bakom pengarna – vägar in i och ut ur ekonomiska svårigheter / av Linnéuniversitetet
Lisbeth Sandvall forskar om skuldproblematik och skuldsanering. I detta korta program belyser hon hur det är att befinna sig i skuggan av ekonomiska svårigheter.
20:10
Unga på låsta institutioner - placerad utan(för) sammanhang / av Linnéuniversitetet
I filmen Unga på låsta institutioner - placerad utan(för) sammanhang reflekterar olika personer över vad som händer med ungas relationer när de placeras utanför hemmet. Personerna som deltar i filmen har olika erfarenheter av placeringar. Medan Linn har egna erfarenheter av både familjehem och hem för vård eller boende (HVB) har de andra arbetat med barn och unga i samhällsvård som praktiker och/eller forskare. Bakgrunden till filmen är en studie där unga som placerats på särskilt ungdomshem följts över närmare 10 år. Forskarna som intervjuat och analyserat deras berättelser vill genom filmen ge ett underlag för samtal om placerade ungas relationer och bidra till bredare förståelse av vilka konsekvenser placeringar kan få för barn och unga. Förhoppningen är att filmen och de samtal som följer kan bidra till att utveckla socialtjänstens och institutionsvårdens arbete med placerade ungas relationer. Filmen och arbetsmaterialet vänder sig främst till de som i sitt arbete möter barn och unga som placeras i samhällsvård och deras familjer och nätverk. Filmen kan även bidra med ökad förståelse för de som är intresserade av samhällsvård och spegla egna lärdomar hos de som själva har erfarenheter av placeringar. Den som är intresserad av att fördjupa sig mer finner artiklar och andra texter som publicerats utifrån forskningsprojektet på sidan lnu.se/att-aterskapa-familj
20:30
Algoland - om mikroalgers potential att rena vatten och luft / av Linnéuniversitetet
Forskningsprojektet Algoland vid Linnéuniversitetet har hittat ett sätt att rena luft och vatten. Tillsammans med industrin undersöker forskarna hur mikroalger och musslor hjälper till att minska övergödning och växthusgaser på ett naturligt sätt.
20:40
Stormen Gudrun / av Linnéuniversitetet
I år (2022) är det 17 år sedan Gudrun drog över Sverige. Stormen påverkade Harald Säll både som skogsägare och som forskare och lärare inom skog och trä vid Linnéuniversitetet. Men trots all forskning i Gudruns spår hyser han viss oro för framtiden.
21:00
Vad gör institutionsvård med föräldrarna? / av Linnéuniversitetet
I filmen Vad gör institutionsvård med föräldrarna reflekterar olika personer över vad som händer med ungas familjerelationer när de placeras utanför hemmet. Personerna som deltar i filmen har olika erfarenheter av placeringar. Isabell har egna erfarenheter av att ha sitt barn placerat i familjehem, de andra har arbetat med barn och unga i samhällsvård som praktiker och/eller forskare. Bakgrunden till filmen är en studie om hur familjerelationer påverkas när unga placeras på särskilt ungdomshem. I studien intervjuades unga vuxna ungefär åtta år efter placeringen samt de personer som de unga själva såg som familjemedlemmar. Forskarna som intervjuat och analyserat föräldrarnas berättelser vill genom filmen ge ett underlag för samtal om föräldrarnas möte med institutionsvård och bidra till bredare förståelse av vilka konsekvenser en institutionsvårdsplacering kan få för föräldrarna. Förhoppningen är att filmen och de samtal som följer kan bidra till att utveckla socialtjänstens och institutionsvårdens arbete med föräldrarna. Filmen och arbetsmaterialet vänder sig främst till de som i sitt arbete möter föräldrarna till barn och unga som placeras i samhällsvård. Filmen kan även bidra med ökad förståelse för de som är intresserade av samhällsvård och spegla egna lärdomar hos de som i sitt föräldraskap har erfarenheter av institutionsplaceringar. Den som är intresserad av att fördjupa sig mer finner artiklar och andra texter som publicerats utifrån forskningsprojektet på sidan lnu.se/att-aterskapa-familj.
21:15
Att göra familj på institution / av Linnéuniversitetet
I filmen Att göra familj på institution reflekterar olika personer över vad som händer med ungas familjerelationer när de placeras utanför hemmet. Personerna som deltar i filmen har olika erfarenheter av placeringar. Medan Linn har egna erfarenheter av både familjehem och hem för vård eller boende (HVB) har de andra arbetat med barn och unga i samhällsvård som praktiker och/eller forskare. Bakgrunden till filmen är en studie där unga som placerats på särskilt ungdomshem intervjuats åtta år senare om sina familjerelationer. Forskarna som intervjuat och analyserat deras berättelser vill genom detta arbetsmaterial ge ett underlag för samtal om filmens tema och bidra till bredare förståelse av vilka konsekvenser placeringar kan få för barn och unga. Förhoppningen är att filmen och de samtal som följer kan bidra till att utveckla socialtjänstens och institutionsvårdens arbete med placerade ungas familjerelationer. Filmen och arbetsmaterialet vänder sig främst till de som i sitt arbete möter barn och unga som placeras i samhällsvård och deras familjer och nätverk. Filmen kan även bidra med ökad förståelse för de som är intresserade av samhällsvård och spegla egna lärdomar hos de som själva har erfarenheter av placeringar. Den som är intresserad av att fördjupa sig mer finner artiklar och andra texter som publicerats utifrån forskningsprojektet på sidan lnu.se/att-aterskapa-familj
21:30
Narkotikakonferens 2021 - Informationsdelning Mellan socialtjänst och Polis, Brottsförebyggande arbete med barn och unga / av Länsstyrelsen i Kronobergs län
Narkotikakonferens med fokus på samverkan och sekretess. INFORMATIONSDELNING MELLAN SOCIALTJÄNST OCH POLIS I BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE MED BARN OCH UNGA Anna Gavanas, Utredare, BRÅ Henrik Angerbrandt, Brottsförebyggande rådet Vilka är förutsättningarna för informationsdelning mellan polis och socialtjänst, i det brottsförebyggande arbetet kring barn och unga under 21 år? Hur kan denna informationsdelning förbättras? Utifrån en nyligen publicerad rapport från Brå belyser denna presentation möjligheter och begränsningar vid informationsdelning i samband med brottsförebyggande arbete. Först presenteras sammanhang och scenarier för informationsdelning, samt kännedom och tolkningar av sekretesslagstiftningen. Slutligen diskuteras problem, strategier och förändringsbehov, samt avvägningar mellan integritet och effektivitet.
22:00
Bakom pengarna – vägar in i och ut ur ekonomiska svårigheter / av Linnéuniversitetet
Lisbeth Sandvall forskar om skuldproblematik och skuldsanering. I detta korta program belyser hon hur det är att befinna sig i skuggan av ekonomiska svårigheter.
22:10
Unga på låsta institutioner - placerad utan(för) sammanhang / av Linnéuniversitetet
I filmen Unga på låsta institutioner - placerad utan(för) sammanhang reflekterar olika personer över vad som händer med ungas relationer när de placeras utanför hemmet. Personerna som deltar i filmen har olika erfarenheter av placeringar. Medan Linn har egna erfarenheter av både familjehem och hem för vård eller boende (HVB) har de andra arbetat med barn och unga i samhällsvård som praktiker och/eller forskare. Bakgrunden till filmen är en studie där unga som placerats på särskilt ungdomshem följts över närmare 10 år. Forskarna som intervjuat och analyserat deras berättelser vill genom filmen ge ett underlag för samtal om placerade ungas relationer och bidra till bredare förståelse av vilka konsekvenser placeringar kan få för barn och unga. Förhoppningen är att filmen och de samtal som följer kan bidra till att utveckla socialtjänstens och institutionsvårdens arbete med placerade ungas relationer. Filmen och arbetsmaterialet vänder sig främst till de som i sitt arbete möter barn och unga som placeras i samhällsvård och deras familjer och nätverk. Filmen kan även bidra med ökad förståelse för de som är intresserade av samhällsvård och spegla egna lärdomar hos de som själva har erfarenheter av placeringar. Den som är intresserad av att fördjupa sig mer finner artiklar och andra texter som publicerats utifrån forskningsprojektet på sidan lnu.se/att-aterskapa-familj
22:30
Algoland - om mikroalgers potential att rena vatten och luft / av Linnéuniversitetet
Forskningsprojektet Algoland vid Linnéuniversitetet har hittat ett sätt att rena luft och vatten. Tillsammans med industrin undersöker forskarna hur mikroalger och musslor hjälper till att minska övergödning och växthusgaser på ett naturligt sätt.
22:40
Stormen Gudrun / av Linnéuniversitetet
I år (2022) är det 17 år sedan Gudrun drog över Sverige. Stormen påverkade Harald Säll både som skogsägare och som forskare och lärare inom skog och trä vid Linnéuniversitetet. Men trots all forskning i Gudruns spår hyser han viss oro för framtiden.
23:00
Vad gör institutionsvård med föräldrarna? / av Linnéuniversitetet
I filmen Vad gör institutionsvård med föräldrarna reflekterar olika personer över vad som händer med ungas familjerelationer när de placeras utanför hemmet. Personerna som deltar i filmen har olika erfarenheter av placeringar. Isabell har egna erfarenheter av att ha sitt barn placerat i familjehem, de andra har arbetat med barn och unga i samhällsvård som praktiker och/eller forskare. Bakgrunden till filmen är en studie om hur familjerelationer påverkas när unga placeras på särskilt ungdomshem. I studien intervjuades unga vuxna ungefär åtta år efter placeringen samt de personer som de unga själva såg som familjemedlemmar. Forskarna som intervjuat och analyserat föräldrarnas berättelser vill genom filmen ge ett underlag för samtal om föräldrarnas möte med institutionsvård och bidra till bredare förståelse av vilka konsekvenser en institutionsvårdsplacering kan få för föräldrarna. Förhoppningen är att filmen och de samtal som följer kan bidra till att utveckla socialtjänstens och institutionsvårdens arbete med föräldrarna. Filmen och arbetsmaterialet vänder sig främst till de som i sitt arbete möter föräldrarna till barn och unga som placeras i samhällsvård. Filmen kan även bidra med ökad förståelse för de som är intresserade av samhällsvård och spegla egna lärdomar hos de som i sitt föräldraskap har erfarenheter av institutionsplaceringar. Den som är intresserad av att fördjupa sig mer finner artiklar och andra texter som publicerats utifrån forskningsprojektet på sidan lnu.se/att-aterskapa-familj.
23:15
Att göra familj på institution / av Linnéuniversitetet
I filmen Att göra familj på institution reflekterar olika personer över vad som händer med ungas familjerelationer när de placeras utanför hemmet. Personerna som deltar i filmen har olika erfarenheter av placeringar. Medan Linn har egna erfarenheter av både familjehem och hem för vård eller boende (HVB) har de andra arbetat med barn och unga i samhällsvård som praktiker och/eller forskare. Bakgrunden till filmen är en studie där unga som placerats på särskilt ungdomshem intervjuats åtta år senare om sina familjerelationer. Forskarna som intervjuat och analyserat deras berättelser vill genom detta arbetsmaterial ge ett underlag för samtal om filmens tema och bidra till bredare förståelse av vilka konsekvenser placeringar kan få för barn och unga. Förhoppningen är att filmen och de samtal som följer kan bidra till att utveckla socialtjänstens och institutionsvårdens arbete med placerade ungas familjerelationer. Filmen och arbetsmaterialet vänder sig främst till de som i sitt arbete möter barn och unga som placeras i samhällsvård och deras familjer och nätverk. Filmen kan även bidra med ökad förståelse för de som är intresserade av samhällsvård och spegla egna lärdomar hos de som själva har erfarenheter av placeringar. Den som är intresserad av att fördjupa sig mer finner artiklar och andra texter som publicerats utifrån forskningsprojektet på sidan lnu.se/att-aterskapa-familj
23:30
Narkotikakonferens 2021 - Informationsdelning Mellan socialtjänst och Polis, Brottsförebyggande arbete med barn och unga / av Länsstyrelsen i Kronobergs län
Narkotikakonferens med fokus på samverkan och sekretess. INFORMATIONSDELNING MELLAN SOCIALTJÄNST OCH POLIS I BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE MED BARN OCH UNGA Anna Gavanas, Utredare, BRÅ Henrik Angerbrandt, Brottsförebyggande rådet Vilka är förutsättningarna för informationsdelning mellan polis och socialtjänst, i det brottsförebyggande arbetet kring barn och unga under 21 år? Hur kan denna informationsdelning förbättras? Utifrån en nyligen publicerad rapport från Brå belyser denna presentation möjligheter och begränsningar vid informationsdelning i samband med brottsförebyggande arbete. Först presenteras sammanhang och scenarier för informationsdelning, samt kännedom och tolkningar av sekretesslagstiftningen. Slutligen diskuteras problem, strategier och förändringsbehov, samt avvägningar mellan integritet och effektivitet.