Öppna Kanalen Växjö, även känt under namnet ÖKV, är precis som det låter; Växjös egen TV-kanal. Allt innehåll på kanalen kommer ifrån människor med lokala anknytningar. 

Kanalen skapas

Öppna Kanalen Växjö, som är en ideell förening, grundades 2005 av Avdi Islami (kanalchef) och Daniel Westergren (samordnare). 2006 var första utsändningen och sedan dess har kanalen utvecklats till en viktig samhällsaktör. 

ÖKVs värde till samhället

Idén med ÖKV är att alla människor i samhället ska få en chans att yttra sig och få höras. Hos ÖKV är alla välkomna oavsett bakgrund. I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att alla medborgare har en faktisk möjlighet att göra sina röster hörda då allas åsikter är av samma värde. Genom att ge Växjös befolkning en TV-kanal där de själva bestämmer innehållet, där de har chansen att synas och även påverka vad som ska sändas, är ett privilegium som många idag krigar för i andra mer turbulenta delar av världen. 

ÖKV förkroppsligar de grundtankar som ett demokratiskt samhälle bygger på. Innehållet på ÖKV varierar beroende på vem som vill göra ett program. Utbudet varierar mellan teman som bl.a. idrott, samhällsfrågor, orättvisor, nöje och "nonsens". 

Ideell organisation 

ÖKV är en ideell organisation som står på egna ben. Kanalen skiljer sig ifrån andra TV-kanaler som nästan uteslutande är kommersiella eller beroende av andra aktörer. ÖKV är istället beroende av sina medlemmar och av Växjös befolkning. Anledningen till att kanalen är en ideell organisation istället för en kommersiell TV-kanal är att Växjös medborgare, och medelmmarna i organisationen, ska ha starkast inflytande över vad ÖKV. ÖKV är och har alltid varit en kanal för alla Växjös invånare. 

Anställda

På ÖKV arbetar alla med att göra det möjligt för alla att göra TV. Vårt arbete går ut på att leverera idéer och möjligheter till medborgare och organisationer i Växjö.  Alla medborgare i Växjö är en del av ÖKV, och vi som jobbar här har alltid detta med oss när vi arbetar. Vi besitter kompetens inom en rad olika områden och vi ställer alltid vår kunskap till ert befogande.

Läs mer