För närvarande äger Öppna Kanalen Växjö tre projekt, varav två är finansierade av Allmänna Arvsfonden. De två första projekten strävar efter att förbättra barn och ungdomars situation i samhället. Barnens Egen TV ämnar ge barn en möjlighet att lära sig göra TV och sända program som de själva bestämmer över. Interaktiva Växjö är ett projekt som började hösten 2013. Detta projekt kommer, med hjälp av videoportaler, koppla samman barn och ungdomar med beslutsfattare i Växjö för att ge dem en möjlighet att vara med och fatta beslut. 

Projekten i mer detalj