Kom ihåg att ÖKV är din TV-kanal. Har du önskemål, förslag eller frågor ska du aldrig tveka på att höra av dig till oss. Alla förslag och önskemål är välkomna. ÖKV är din TV kanal och formas utifrån Växjös medborgares önskemål.

  • Vill du att ett program ska sändas igen? Hör av dig.
  • Har du förslag på ett program? Hör av dig. 
  • Har du feedback? Hör av dig.
  • Har du åsikter? Hör av dig.
  • Känner du dig orättvist behandlad? Hör av dig.
  • Behöver du förslag ifrån oss? Hör av dig.

Tveka aldrig på att ställa din fråga.

Kontakta oss på:

info@okv.se
Tel. 0470-322 600