Föreningen Öppna Kanalen Växjös årsmöte

Föreningen Öppna Kanalen Växjö håller varje år ett årsmöte med styrelsen, anställda och föreningens medlemmar.

Årsmötet äger rum i början av året och inbjudan skickas ut till alla medlemmar i förväg.

 

Årets årsmöte, 2020