Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

RixMix: Internationella frivilligdagen - Peter Örn

av: Öppna Kanalen Göteborg Programlängd: 0:28:27
Det andra programmet från den Internationella Frivilligdagen i Göteborg i december 2007. Peter Örn, politiskt sakkunnig vid Integrations- och jämställdhetsdepartementet, informerar om regeringens uppdrag om relationerna mellan staten och den ideella sektorn.