Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

DHR information 9

av: DHR Växjö Programlängd: 0:05:34
DHR Växjöavdelningen har inbjudit Växjös skolor via Funkibator till DHR:s tillgänglighetsprojekt. Roland Karlsson berättar om vad detta projekt handlar om. Det vänder sig till lärare och elever i 8:e eller 9:e årskursen.