Största problemdrogen efter cannabis är Tramadol – ökad förståelse av nya drogmönster på Maria Malmö

Länsstyrelsernas narkotikakonferens - Problemdrogen Tramadol

av: Extern organisation Programlängd: 0:28:56
Största problemdrogen efter cannabis är Tramadol – ökad förståelse av nya drogmönster på Maria Malmö

Här lyfts orsaker till problemet med tramadol både internationellt och nationellt.

Vilka karakteristiska skillnader syns vid jämförelse mellan ungdomar som gått i behandling på Maria Malmö och som tagit Tramadol med de som inte tagit Tramadol?

Hur fungerar Tramadol i kroppen, vilka risker för det med sig och vad säger ungdomarna om varför dom använder det?

Alexander Holmstedt och Gunilla Alväng, Maria Malmö