Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Röster - ett tidsdokument av och om civilsamhället

av: Fristående filmare Programlängd: 1:04:50
"Röster" är en dokumentärfilm om vad som hänt med civilsamhället i dess kamp för ensamkommande flyktingungdomar, för mänskliga rättigheter och människovärdet. Det är tusenden som nu måste överleva i, för dem, ett nytt land som de inte känner, i ett krig som inte riktigt går att ta på. I filmen möter du dem i deras djupaste smärta och förtvivlan. Vilket pris får vårt land betala när trasiga medborgare inte längre känner tilltro till politiken eller myndigheter? Hur kommer egentligen framtiden bli? Röster är ett tidsdokument, av och om civilsamhället. Skapat för nutid och framtid.

Produktionsteam

Anna-Lena Norberg
LenaMedia