ÖKV Play - FUB-Soffan: IT-ombud - vad är det?

FUB-Soffan: IT-ombud - vad är det?

av: FUB 9 år 8 månader sedan Programlängd: 0:38:57
I FUB-Soffan samtalar vi idag om "IT-Ombud - Vad är det?". Det är Kennerth Björn, FUB Växjö, som samtalar med Åsa Petersson. Studieförbundet Vuxenskolan om tankarna och visionen bakom IT-Ombudsverksamheten.
IT-Ombuden är en utveckling av läsombudsverksamheten för personer med utvecklingsstörning där vi tar datorn till hjälp för att öka självständigheten och intresset för datorn möjligheter som hjälpmedel. IT-Ombud är en person i personalgruppen som utbildas för att kunna inspirera och stötta omsorgstagarna i användande av datorn med t ex individuellt anpassade startsidor.