Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Ingen ser oss - del 1, jämställdhet som en förutsättning för icke-våld

av: Kvinnojouren Blenda i Växjö Programlängd: 1:02:46
En utbildningsdag om förebyggande arbete mot våld i nära relationer, anordnad av Kvinnojouren Blenda i Växjö och Amphi Produktion den 15:e september 2008. Del 1 av 4, om jämställdhet som en förutsättning för icke-våld.