Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Ingen ser oss - del 2, Omfattning och mönster - fakta om mäns våld mot kvinnor

av: Kvinnojouren Blenda i Växjö Programlängd: 0:42:19
En utbildningsdag om förebyggande arbete mot våld i nära relationer, anordnad av Kvinnojouren Blenda i Växjö och Amphi Produktion den 15:e september 2008. Del 2 av 4, diskussion med utgångspunkt i filmen Omfattning och mönster - fakta om mäns våld mot kvinnor.