Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Ingen ser oss, del 3 - flera perspektiv på våld i familjen

av: Kvinnojouren Blenda i Växjö Programlängd: 1:11:30
En utbildningsdag om förebyggande arbete mot våld i nära relationer, anordnad av Kvinnojouren Blenda i Växjö och Amphi Produktion den 15:e september 2008. Del 3 av 4, om flera perspektiv på våld i familjen, barns utsatthet, normaliseringsprocesser, makt och kontroll och om förändring.