Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Ingen ser oss, del 4 - konkreta åtgärder och fortsatt förebyggande arbete

av: Kvinnojouren Blenda i Växjö Programlängd: 0:55:29
En utbildningsdag om förebyggande arbete mot våld i nära relationer, anordnad av Kvinnojouren Blenda i Växjö och Amphi Produktion den 15:e september 2008. . Del 4 av 4. Vilken roll spelar min verksamhet? Hur berör mäns våld mot kvinnor och barn mitt arbete? Vad kan jag göra? Konkreta åtgärder och fortsatt förebyggande arbete.