ÖKV Play - Islam TV: Islam, kultur, traditioner

Islam TV: Islam, kultur, traditioner

13 år 2 månader sedan Programlängd: 0:30:02
Ismail Abu Helal har gjort en föreläsning på folkhögskolan i Växjö. Han pratade om Islams fem pelare. 1. -Trosbekännelsen 2. - Tidebönen 3. - Allmosan 4. - Fastan 5. - Vallfärden till Mecka.