Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Landstingsfullmäktige - 17 juni 2014

av: Landstinget Kronoberg Programlängd: 5:10:50
Fullmäktigemöte med Kronobergs Landsting. Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ. De 45 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena är öppna för alla som vill komma och lyssna. Webbsändningen kan ses via www.ltkronoberg.se