Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Landstingsfullmäktige - 24-25 november 2014

av: Landstinget Kronoberg Programlängd: 4:56:40
Fullmäktigemöte med Kronobergs Landsting. Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ. De 45 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena är öppna för alla som vill komma och lyssna. Webbsändningen kan ses via www.ltkronoberg.se