Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Föreläsning: Inte Din Hora (Barn och Ungas Utsatthet i Sexuell Exploatering)

av: Länsstyrelsen i Kronobergs län Programlängd: 1:50:18
FÖRELÄSNINGEN FANNS ATT SE FRAM TILL OCH MED 9 DECEMBER 2022

Paulina från föreningen Inte din hora föreläser om Barn och ungas utsatthet i sexuell exploatering

Inte din hora är en förening för och av personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering som arbetar mot visionen att ingen ska behöva utnyttjas i sexhandeln.

Paulina som föreläser är styrelseledamot i föreningen och har egen erfarenhet då hon utsatts av en man som idag benämns som en av Sveriges värsta sexualförbrytare. Paulina är även grundare av Novahuset där hon arbetat förebyggande, uppsökande och stödjande mot sexuellt våld

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Sveriges Kommuner och regioner, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna. #enveckafrifrånvåld

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra! Det är ett av sex delmål i den svenska jämställhetspolitiken. Sedan 2017 finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Målsättningen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin får genomslag i länen.

I Kronoberg arrangeras veckan varje år genom initiativet "Ett Kronoberg fritt från våld"

Inspelat i Residenset, Växjö den 23/11 2022
Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Medverkande

Paulina Bengtsson
Maria Arnholm

Produktionsteam

Öppna Kanalen Kronoberg