Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

En vecka fri från våld: Morgan Alling - Att vända negativa erfarenheter

av: Länsstyrelsen i Kronobergs län 1 år 2 månader sedan Programlängd: 1:34:26
*Denna föreläsning låg uppe under en begränsad tid och togs bort den 10/12 2021 på föreläsarens begäran. Besök morganalling.com för mer information om Morgan Alling.

Morgan Alling berättade om hur han öppet tagit ställning mot våld i föreläsningen ”Att vända negativa erfarenheter”.

Denna föreläsning var en del av Länsstyrelsens återkommande kampanj- och aktivitetsvecka "En vecka fri från våld" som satte ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Initiativet skapades av Unizon och MÄN och stöds av Sveriges Kommuner och regioner, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra! Det är ett av sex delmål i den svenska jämställhetspolitiken. Sedan 2017 finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Målsättningen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin får genomslag i länen.

Medverkande

Morgan Alling
Malin Almqvist

Produktionsteam

Öppna Kanalen Kronoberg