Sociala innovationer som brobyggare mellan näringslivet och den offentliga sektorn

Sociala innovationer som brobyggare mellan näringslivet och den offentliga sektorn

av: Macken 8 år 8 månader sedan Programlängd: 0:53:41
Sociala företag i samverkan, innovationsforum 4 (25/9)

Detta valår är en fråga högst aktuell:
Hur kan mångfald och nytänkande underlätta för en hållbar utveckling?

Socialt företagande öppnar för nya lösningar som kompletterar den offentliga sektorn och det övriga näringslivet.

Den 25 september 2014 inbjöd Soris därför till diskussioner kring utmaningar på tre områden:
- samarbete mellan sociala företag och det övriga näringslivet
- samarbete mellan sociala företag och den offentliga sektorn
- utformning av en regional innovationsstrategi som också beaktar socialt, kulturellt och ekologiskt nytänkande.

Konferensen vänder sig alltså för det första till företag som har ett ökat socialt, kulturellt och ekologiskt ansvarstagande på agendan liksom till politiker och tjänstemän på kommunal och regional nivå. För det andra bjuder vi in organisationer som verkar inom de sociala och kulturella områdena liksom inom miljöområdet och som gemensamt bidrar till att skapa ett mert hållbart samhälle.

Tid: 25 sept 2014, kl 13:00-17:00
Plats: Sal Weber, Linnéuniversitetet, Växjö
Kontakt: bengt.johannisson@lnu.se

Mycket välkomna.

Medverkande

Bengt Johannisson
Lena Lernå
Pierre Bignolas
Lisa Öberg
Mats Birgersson

Produktionsteam

Daniel Westergren (bild)
Dennis Jönsson (kamera)
Johan Nilsson (kamera)