Servicelots ska hjälpa äldre

Servicelots ska hjälpa äldre

av: Moderaterna Växjö 6 år 1 vecka sedan Programlängd: 0:01:46
Kommunstyrelsen i Växjö fattade beslut om att initiera ett nytt ettårigt projekt - att inrätta och starta upp servicelotsverksamhet för äldre i kommunens kontaktcenter. Servicelotsen ska hjälpa och vägleda de äldre, både vad gäller service inom den kommunala verksamheten och utanför. Det kan exempelvis vara en äldre person som vill komma i kontakt med en förening eller företag. Målet är att främja äldres självständighet.
Ulf Hedin, ordförande i omsorgsnämnden presenterar det nya projektet.

Medverkande

Ulf Hedin