Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Att lämna rädslan

av: Noaks Ark - Röda Korset Småland Programlängd: 0:24:25
Följ med Caroline Odera tillbaka till hennes hemby i Kenya. Hon har tänkt att hon ska berätta för människorna i byn att hon själv är hivpositiv, med avsikt starta en diskussion om det tabubelagda ämnet hiv. Men när hon kommer dit möter hon ett motstånd mot sin öppenhet. Filmen ger en nyanserad och insiktsfull bild av rädslan för att bli ensam som många hivpositiva vittnar om.