Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

RixMix: Hasse sjuk och rättslös

av: Öppna Kanalen Göteborg Programlängd: 0:22:59
Hasse lider av en kronisk och mycket smärtsam sjukdom.
Han har blivit utsatt för kränkande behandling av försäkringskassan som plötsligt ifrågasatt hans arbetsoförmåga.
Han är född 1950 och har sedan 14 års ålder haft lätt för att få proppar. Blev förtidspensionerad 1991.
Har försökt med ideella uppdrag efter förmåga, varit ordförande för Hyresgästförening med visst arvode vilket FK kände till.
Trots det fick han plötsligt ett brev hem från F-kassan med besked om att han skulle ha arbetat halvtid i stället för att ha haft hel sjukersättning.
Halva sjukersättningen drogs in, med 5 års retroaktiv verkan! Han fick en räkning på drygt 300 000 kronor att betala på två veckor.
Han tvingas nu sitta på kontor och arbeta halvtid, vilket förvärrat hans sjukdom.
Genom de nya försäkringsreglerna på direktiv från regeringen betraktas Hans nu av F-kassan som "fuskare".
Det finns en förening här i Västerås som heter Nätverket SLUSSA som gjort ett program om Hasse och hans situation.
Det förekommer starka bilder i programmet där Hasse visar upp sina såriga ben.
Nu har ni chansen att sända programmet hos er och hjälpa Hasse att visa upp hur han blir behandlad av en myndighet.
Ett öde som han delar med många andra.
Ett program av Nätverket Slussa, Göteborg.