Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

RixMix: Ungt engagemang

av: Öppna Kanalen Göteborg Programlängd: 0:33:23
Ett debatt- och samhällsprogram riktat mot unga för att engagera och intressera. Vi behandlar klassiska ämnen som Jantelagen och framtidsvisioner ur en ung synvinkel. Se eldiga individer debattera och unga politiker inspirera.
Programledare: Eira Medero
Ett program från Öppna Kanalen Göteborg