Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Inför internationella brottsofferdagen

av: Riksförbundet Öppna Kanaler Programlängd: 0:09:25
Ett program från Öppna Kanalen Västerås inför högtidlighållandet av den internationella brottsofferdagen 22 februari. På många platser i landet äger ljusmanifestationer rum. Nätverket SLUSSA och föreningen STOPP är några av dem som högtidlighåller denna dag. I programmet får vi bl.a. se bilder från förra årets ljusmanifestation i Västerås till sång av Emma.