Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Gör TV med pocketkamera

av: Riksförbundet Öppna Kanaler Programlängd: 0:09:22
Magnus Cedergren från Din Lokal-TV i Sollentuna har en pocketkamera som han gör intervjuer med. Han visar här hur man kan jobba med lokal-TV och sedan sända detta i Öppna Kanalen.
En intervju av Peter Jonsvik, TV Väst, i samband med årsmötet för Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige i Göteborg 21-22 maj 2011.