Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Lokala icke-kommersiella medier och framtiden

av: Riksförbundet Öppna Kanaler Programlängd: 1:59:21
Framtiden för lokala icke-kommersiella medier i Sverige ser mycket intressant ut. När Närradions Riksorganisation (NRO) och Riksförbundet Öppna Kanaler (RÖK) hade gemensam årskonferens i Västerås i mitten av april diskuterades bl.a. gemensamma initiativ vid en paneldebatt. Demokrati, mångfald och yttrandefrihet stod i centrum när bl.a. NRO:s ordförande Lars-Erik Backström, RÖK:s ordförande Mathias Persson och Christer Hederström, ledamot i Community Media Forum Europe, diskuterade med Tommy Lindvall som moderator.