Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Samsändning med flera Öppna Kanaler

av: RixMix Programlängd: 0:00:01
Besök oppnakanalenstockholm.se/tabla-5 för att se vilka program som sänds denna tid.

En samsändning med flera Öppna Kanaler i Sverige, bland annat Öppna Kanalen Göteborg, Uppsala, Örebro, och Stockholm.