Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

LokalTV Väst, 25 mars

av: RixMix/LokalTV Väst Programlängd: 0:15:01
iPADs i Angereds skolor till alla elever från F- årskurs 8. Nästa termin köper de in 500 till och då får även 9orna iPADs.
Mediautvecklingen förändras och vi får information om trender och utveckling från Myndigheten för Radio och TV.