Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

MEG mässan 2014 - Tre reportage

av: RixMix/LokalTV Väst Programlängd: 0:14:03
Från MEG mässan i Göteborg. Intervjuer med Frida Boisen, chefredaktör Göteborgs-Tidningen och Pär Trehörning, jurist på Journalisförbundet. Susanne Axner från Myndigheten för tillgängliga medier visar en taltidning.