Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

RixMix: IKEA-effekten

av: Södertälje Lokal-TV Programlängd: 0:08:57
Ett reportagearbete från Kalix folkhögskola om IKEA:s etablering i Haparanda och vad det betytt för staden på gott och int. Haparandas utveckling visar tydligare än antagligen någon annanstans i Sverige på den effekt som stora köpcenter har på små städers stadskärnor, hur dessa mer eller mindre dräneras på sitt handelsliv. En film av Kenneth Mäki.