Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

RixMix: IKEA-effekten

Ett program om vad etableringen av IKEA i Haparanda har betytt för det övriga näringslivet och regionen. Förväntningarna var höga, men vilka olika effekter fick det? I programmet görs jämförelser mellan Haparanda/Torneo och den lilla oljestaten Dubai.