Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

RixMix: Makt och Media

Ett debattprogram med olika inslag om hur nyheter vinklas och presenteras i media och hur detta påverkar tittaren. Vad blir effekten när händelser framställs på ett visst sätt? Vad är verklighet och inte?