Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kompetensutveckling 2021 – Anhörigas rättigheter och möjligheter utifrån ett familjeperspektiv

av: Sammans.se Programlängd: 0:43:36
I Kronoberg samverkar flera aktörer för att erbjuda dig en vecka av unika digitala kompetensutvecklingsdagar. Föreläsningarna har olika teman och utgår ifrån antingen forsknings-, verksamhets- eller egna erfarenhetsperspektiv. Riskbeteende och olika typer av missbruk påverkar den psykiska ohälsan. Samtidigt kan också psykisk ohälsa leda till någon form av missbruk, förödande för både den som missbrukar och de närstående. Kompetensutvecklingsdagarna vill bidra till att människor i Kronobergs län får rätt stöd och behandling samt ett gott bemötande.

Jasminka Susic, behandlingspedagog/KBT steg 1 och Tina Svanbring, Leg hälso- och sjukvårds kurator/KBT steg 1 på Integrerad missbruk- och beroendemottagningen.

Anhörigas hälsa och välmående påverkas negativt av anhörigas missbruk/beroende vilket det finns otaliga vittnesmål och rapporter om. Vi kommer att informera om hur vi på vår mottagning erbjuder stöd till både barn som anhöriga och till vuxna utifrån ett familjeperspektiv. Våra erfarenheter av att möta anhöriga är att även om ett anhörigskap innebär tuffa utmaningar och svårigheter så finns de oftast där med sin kärlek, empati och vilja att stödja sina anhöriga på bästa sätt!

Kompetensutvecklingsdagarna arrangeras i samarbete mellan Samordningsförbundet Värdend, Sunnerbo Samordningsförbund, Växjö Kommun, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg samt Länsstyrelsen Kronobergs Län

Medverkande

Jasminka Susic
Tina Svanbring