Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kompetensutveckling 2021 – Att våga prata om och försöka förstå spelberoende

av: Sammans.se Programlängd: 0:32:00
I Kronoberg samverkar flera aktörer för att erbjuda dig en vecka av unika digitala kompetensutvecklingsdagar. Föreläsningarna har olika teman och utgår ifrån antingen forsknings-, verksamhets- eller egna erfarenhetsperspektiv. Riskbeteende och olika typer av missbruk påverkar den psykiska ohälsan. Samtidigt kan också psykisk ohälsa leda till någon form av missbruk, förödande för både den som missbrukar och de närstående. Kompetensutvecklingsdagarna vill bidra till att människor i Kronobergs län får rätt stöd och behandling samt ett gott bemötande.

Daniel Harre Förbundsordförande för Spelberoendes Riksförbund

En livsberättelse om en statligt anställd croupier på Casino Cosmopol och hanas resa till att bli förbundsordförande för Spelberoendes Riksförbund. En föreläsning om vägen från stolt yrkesutövare, till spelberoende och hur jag hanterar att leva med denna, i mina ögon, kroniska sjukdom. Jag kommer att gå igenom de ögonblick och händelser som definierat den människa jag kommit att bli tack vare (!) mitt beroende.

Kompetensutvecklingsdagarna arrangeras i samarbete mellan Samordningsförbundet Värdend, Sunnerbo Samordningsförbund, Växjö Kommun, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg samt Länsstyrelsen Kronobergs Län

Medverkande

Daniel Harre