Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kompetensutveckling 2021 – Barns och ungas användning av digitala medier och spel om pengar

av: Sammans.se Programlängd: 0:40:19
I Kronoberg samverkar flera aktörer för att erbjuda dig en vecka av unika digitala kompetensutvecklingsdagar. Föreläsningarna har olika teman och utgår ifrån antingen forsknings-, verksamhets- eller egna erfarenhetsperspektiv. Riskbeteende och olika typer av missbruk påverkar den psykiska ohälsan. Samtidigt kan också psykisk ohälsa leda till någon form av missbruk, förödande för både den som missbrukar och de närstående. Kompetensutvecklingsdagarna vill bidra till att människor i Kronobergs län får rätt stöd och behandling samt ett gott bemötande.

Anna Ståhl, strateg social hållbarhet ANDTS, Länsstyrelsen i Kronobergs län. Emma Johansson, folkhälsoutvecklare, Region Kronoberg.

Har du mött föräldrar som är osäkra på hur de ska prata om skärmtid och dataspel med sina barn? Många vuxna är oroliga för barns och ungas skärmanvändning och spelande. Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län har under flera år arbetat för att öka kunskapen och ge verktyg till aktörer i länet som möter barn, unga och deras föräldrar. Anna och Emma kommer på denna föreläsning att berätta mer om det föräldraskapsstöd som finns kopplat till barns och ungas användning av digitala medier och spel om pengar. Du kommer få ta del av ett konkret material som kan användas i mötet med föräldrar, samt i dialogen med barn och unga själva.

Kompetensutvecklingsdagarna arrangeras i samarbete mellan Samordningsförbundet Värdend, Sunnerbo Samordningsförbund, Växjö Kommun, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg samt Länsstyrelsen Kronobergs Län

Medverkande

Anna Ståhl
Emma Johansson