Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kompetensutveckling 2021 – DBK Diagnostik och behandlingskliniken – Stockholm: Sexberoende

av: Sammans.se Programlängd: 0:42:08
I Kronoberg samverkar flera aktörer för att erbjuda dig en vecka av unika digitala kompetensutvecklingsdagar. Föreläsningarna har olika teman och utgår ifrån antingen forsknings-, verksamhets- eller egna erfarenhetsperspektiv. Riskbeteende och olika typer av missbruk påverkar den psykiska ohälsan. Samtidigt kan också psykisk ohälsa leda till någon form av missbruk, förödande för både den som missbrukar och de närstående. Kompetensutvecklingsdagarna vill bidra till att människor i Kronobergs län får rätt stöd och behandling samt ett gott bemötande.

Erik Sundby, verksamhetsansvarig för Diagnos och Behandlingskliniken (DBK) Sverige sedan 2004 och Tobias Lemmouh som arbetar som terapeut på DBK Sverige berättar om hur utvecklingen sett ut när det gäller definition och behandlingsmetodik båda för de hjälpsökande och deras partners under årens lopp.

Det senaste namnet är Compulsive Sexual Behaviour Disorder, som finns i den kommande International Identification of Diseases (ICD-11). Denna föreläsning är en del av ett projekt som heter Nordic Compulsive Sexual Behaviour Disorder Awareness Project (NCSBD). Projektet är ett samarbete mellan Sverige, Danmark och Norge.

Kompetensutvecklingsdagarna arrangeras i samarbete mellan Samordningsförbundet Värdend, Sunnerbo Samordningsförbund, Växjö Kommun, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg samt Länsstyrelsen Kronobergs Län

Medverkande

Erik Sundby