Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kompetensutveckling 2021 – Droger, prevention och information Hur kan du förebygga droganvändning hos ungdomar

av: Sammans.se Programlängd: 0:52:50
I Kronoberg samverkar flera aktörer för att erbjuda dig en vecka av unika digitala kompetensutvecklingsdagar. Föreläsningarna har olika teman och utgår ifrån antingen forsknings-, verksamhets- eller egna erfarenhetsperspektiv. Riskbeteende och olika typer av missbruk påverkar den psykiska ohälsan. Samtidigt kan också psykisk ohälsa leda till någon form av missbruk, förödande för både den som missbrukar och de närstående. Kompetensutvecklingsdagarna vill bidra till att människor i Kronobergs län får rätt stöd och behandling samt ett gott bemötande.

Sophie Andersson, behandlare, öppenvård behandling, socialförvaltningen Ljungby kommun

Sophies föreläsning vänder sig till dig som förälder eller vuxen som möter ungdomar som riskerar att hamna i situationer där de kommer i kontakt med droger. Den är i första hand en föreläsning för att förebygga droganvändning hos ungdomar.

Hon pratar om relationen till barn och ungdomar och hur viktig den är ur ett preventivt perspektiv. Hon pratar även om de vanligaste drogerna, hur de fungerar i kroppen och vad som händer vid ett missbruk. Jag går också igenom vilka tecken man kan titta efter när man misstänker droganvändning.

Kompetensutvecklingsdagarna arrangeras i samarbete mellan Samordningsförbundet Värdend, Sunnerbo Samordningsförbund, Växjö Kommun, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg samt Länsstyrelsen Kronobergs Län

Medverkande

Sophie Andersson