Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kompetensutveckling 2021 – Föräldrar till vuxna barn med narkotikaproblem – en utsatt och bort glömd grupp

av: Sammans.se Programlängd: 0:45:17
I Kronoberg samverkar flera aktörer för att erbjuda dig en vecka av unika digitala kompetensutvecklingsdagar. Föreläsningarna har olika teman och utgår ifrån antingen forsknings-, verksamhets- eller egna erfarenhetsperspektiv. Riskbeteende och olika typer av missbruk påverkar den psykiska ohälsan. Samtidigt kan också psykisk ohälsa leda till någon form av missbruk, förödande för både den som missbrukar och de närstående. Kompetensutvecklingsdagarna vill bidra till att människor i Kronobergs län får rätt stöd och behandling samt ett gott bemötande.

Torkel Richert docent i socialt arbete vid Malmö universitet.
Torkels forskning handlar framförallt om vardagsliv, livsvillkor och utsatthet för personer med narkotikaproblem och deras anhöriga samt om vård och behandlingsinsatser på narkotikaområdet.

Föräldrar till vuxna barn med narkotikaproblem är en grupp som upplever många negativa konsekvenser och en stor utsatthet. Samtidigt beskriver de barriärer till bra hjälp och stöd både för egen del och för barnens räkning. I denna föreläsning presenterar jag resultat från ett nyligen avslutat forskningsprojekt om föräldrarnas upplevda konsekvenser, hjälpbehov samt kontakter med socialtjänsten och andra myndigheter. Jag presenterar också möjliga vägar till bättre stödinsatser.

Kompetensutvecklingsdagarna arrangeras i samarbete mellan Samordningsförbundet Värdend, Sunnerbo Samordningsförbund, Växjö Kommun, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg samt Länsstyrelsen Kronobergs Län

Medverkande

Torkel Richert