Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kompetensutveckling 2021 – Jag heter Leon Axbom

av: Sammans.se Programlängd: 0:32:38
I Kronoberg samverkar flera aktörer för att erbjuda dig en vecka av unika digitala kompetensutvecklingsdagar. Föreläsningarna har olika teman och utgår ifrån antingen forsknings-, verksamhets- eller egna erfarenhetsperspektiv. Riskbeteende och olika typer av missbruk påverkar den psykiska ohälsan. Samtidigt kan också psykisk ohälsa leda till någon form av missbruk, förödande för både den som missbrukar och de närstående. Kompetensutvecklingsdagarna vill bidra till att människor i Kronobergs län får rätt stöd och behandling samt ett gott bemötande.

Jag heter Leon Axbom och är 26 år gammal. Så länge som jag kan minnas så har jag mått dåligt.

När jag var väldigt ung så testade jag alkohol för första gången. Det ledde till ett ännu sämre mående som sedan tog mig in i ett missbruk. I min föreläsning kommer jag prata om vad jag har varit med om i mitt liv och hur det har påverkat mig, men viktigaste av allt, hur jag tog mig ur mitt missbruk.

Kompetensutvecklingsdagarna arrangeras i samarbete mellan Samordningsförbundet Värdend, Sunnerbo Samordningsförbund, Växjö Kommun, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg samt Länsstyrelsen Kronobergs Län

Medverkande

Leon Axbom